Böcker

Årsboken ELBOGEN

Sedan 1933 ger Malmö Kulturhistoriska Förening ut en årsbok där artiklar om händelser, byggnader och personer i Malmös historia skildras och analyseras initierat av forskare och Malmökännare. 1978 tillkom namnet Elbogen på årsskriften. Medlemmar erhåller årsboken kostnadsfritt.

För övriga är priset 150 kronor och den kan beställas genom att skriva till:

Malmö Kulturhistoriska Förening
c/o Malmö stadsarkiv, Malmö stad
205 80 Malmö

Tidigare årsböcker

Äldre utgåvor

Nedanstående böcker finns digitaliserade som pdf-filer och kan läsas här. Klicka på årtal (öppnas i ny flik). -L står för lågupplöst fil*

Minnesskrift Malmö Fornminnesförening 10 år: 1919 1919L
Föreningens årsskrifter: 1933 1934 1934L 1935
1935L 1936 1937 1938 1939 1940 1940L
1941 1942 1942L 1943 1944 1945 1946
1946L 1947 1947L 1948 1948L 1949 1949L
1950 1951 1951L 1952 1953 1954 1954L
1955 1956 1957 1957L 1958 1958L 1959
1959L 1960 1961 1961L 1962 1963 1964
1965 1965L 1966 1966L 1967 1968 1968L
1969 1969L 1970 1970L 1971 1971L 1972
1972L 1973 1973L 1974 1974L 1975 1975L
1976 1976L 1977 1978   1978L 1979
1979L 1980:1 1980:2 1980:3 1980:4 1981 1982
1982L 1983 1983L 1984 1984L 1985 1985L
1986 1986L 1987 1987L 1988 1988L 1989
1989L 1990 1990L 1991 1991L 1992 1992L
1993L 1994 1994L 1995 1995L 1996 1996L
1993 1997 1997L 1998 1998L 1999 1999L
2000 2000L 2001 2001L 2002 2002L 2003
2003L 2004 2004L 2005 2005L 2006 2006L
2007 2007L 2008 2008L 2009 2009L 2010
2010L 2011 2012 2013 2014 2015  
Register till alla årgångar finns i 2008, bildregister finns i 2009.

* L = Lågupplöst fil. En del av pdf-filerna är ganska stora och kan ta lång tid att ladda ned. Därför finns dessa även i lägre upplösning som går snabbare att öppna. De lågupplösta varianterna i listorna ovan har ett L efter årtalet. Bildkvaliteten är något sämre i de lågupplösta filerna. Om du saknar läseprogram för pdf-sidor i datorn så kan Adobe Acrobat Reader hämtas här (öppnas i nytt fönster).

Boknyhet

"Abraham Ekerholms dagboksanteckningar från 1792"
Utgivna och kommenterade av Lars Svensson (Gryps nr. 12)

Skriftserie och böcker

Förutom årsboken ger Malmö Kulturhistoriska Förening ut skriftserien "Gryps" och böcker med anknytning till Malmös historia. I Grypsserien har hittills följande publicerats:

Nr 12: "Abraham Ekerholms dagboks­anteckningar från 1792 " Lars Svensson (2018)

Nr 11: "1500-talets Malmö. Om människor i en stad" Åke Norström (2012)

Nr 10: Jubileumsboken "Stadsporträtt" (2009)

Nr 9: "Malmökvinnor" Margareta Schenlær (2003)

Nr 8: "Med Malmö i minnet" (2003)

Nr 7: "På Kongl. Priwilegierade Theatern i Malmö" Ragnar Gustafsson (2001)

Nr 6: "Johan Peter Bagers reseminnen" Johan Peter Bager (1818-1888)

Nr 5: "Allt ljus på Malmö" (1996)

Nr 4: "Bulltofta Flygstation" Jan Waernberg (1995)

Nr 3: "Skånska Konstnärsklubben" Hans Janstad – Sune Rudnert (1993)

Nr 2: Malmö stadsarkiv: handledning till judiciella arkiv (1991)

Nr 1: "Ombytta roller." Rickard Bengtsson (1990)

Övriga böcker

Bland övriga utgivna böcker återfinns:

"När teatern kom till Malmö" Malmö museer; Malmö stadsarkiv (2009)

"Jörgen Kocks gård i Malmö" (1980)

Isak Ludvig Stenberg, "Särtryck ur Elbogen 1991" Författare Harry Lindholm (2001)

"Leif Ljungbergs bibliografi" Författare: Kjell-Åke Modéer (1970)

"Motsättning och samverkan Festskrift till Einar Bager. Nya bidrag till Malmös historia på 100-årsdagen den 19 april 1987" (1987)

"Minnen från Malmö under första hälften af innevarande århundrade upptecknade af Ludvig B Falkman " (1986)

"Bygge av vrakbräder. Återanvända papper i Malmö bouppteckningar." Einar Bager (1981)

"Strövtåg i tid och rum. Malmöhistoriska skisser" Einar Bager (1977)