Böcker

Årsboken ELBOGEN

Sedan 1933 ger Malmö Kulturhistoriska Förening ut en årsbok där artiklar om händelser, byggnader och personer i Malmös historia skildras och analyseras initierat av forskare och Malmökännare. 1978 tillkom namnet Elbogen på årsskriften. Medlemmar erhåller årsboken kostnadsfritt.

För övriga är priset 150 kronor och den kan beställas genom att skriva till:

Malmö Kulturhistoriska Förening
c/o Malmö stadsarkiv, Malmö stad
205 80 Malmö

Tidigare årsböcker

Äldre utgåvor

Nedanstående böcker finns digitaliserade som pdf-filer och kan läsas här. Klicka på årtal (öppnas i ny flik).

-L står för lågupplöst fil*    

Minnesskrift Malmö Fornminnesförening 10 år:19191919L
Föreningens årsskrifter:193319341934L1935
1935L193619371938193919401940L
194119421942L1943194419451946
1946L19471947L19481948L19491949L
195019511951L1952195319541954L
1955195619571957L19581958L1959
1959L196019611961L196219631964
19651965L19661966L196719681968L
19691969L19701970L19711971L1972
1972L19731973L19741974L19751975L
19761976L197719781978L19791979L
1980:11980:21980:31980:4198119821982L
19831983L19841984L19851985L1986
1986L19871987L19881988L19891989L
19901990L19911991L19921992L1993
1993L19941994L19951995L19961996L
19971997L19981998L19991999L2000
2000L20012001L20022002L20032003L
20042004L20052005L20062006L2007
2007L20082008L20092009L20102010L
Register till alla årgångar finns i 2008, bildregister finns i 2009.

* L = Lågupplöst fil. En del av pdf-filerna är ganska stora och kan ta lång tid att ladda ned. Därför finns dessa även i lägre upplösning som går snabbare att öppna. De lågupplösta varianterna i listorna ovan har ett L efter årtalet. Bildkvaliteten är något sämre i de lågupplösta filerna.

Om du saknar läseprogram för pdf-sidor i datorn så kan Adobe Acrobat Reader hämtas här (öppnas i nytt fönster).

Boknyhet

"Abraham Ekerholms dagboksanteckningar från 1792"
Utgivna och kommenterade av Lars Svensson (Gryps nr. 12)

Skriftserie och böcker

Förutom årsboken ger Malmö Kulturhistoriska Förening ut skriftserien "Gryps" och böcker med anknytning till Malmös historia. I Grypsserien har hittills följande publicerats:

Nr 12: "Abraham Ekerholms dagboks­anteckningar från 1792 " Lars Svensson (2018)

Nr 11: "1500-talets Malmö. Om människor i en stad" Åke Norström (2012)

Nr 10: Jubileumsboken "Stadsporträtt" (2009)

Nr 9: "Malmökvinnor" Margareta Schenlær (2003)

Nr 8: "Med Malmö i minnet" (2003)

Nr 7: "På Kongl. Priwilegierade Theatern i Malmö" Ragnar Gustafsson (2001)

Nr 6: "Johan Peter Bagers reseminnen" Johan Peter Bager (1818-1888)

Nr 5: "Allt ljus på Malmö" (1996)

Nr 4: "Bulltofta Flygstation" Jan Waernberg (1995)

Nr 3: "Skånska Konstnärsklubben" Hans Janstad – Sune Rudnert (1993)

Nr 2: Malmö stadsarkiv: handledning till judiciella arkiv (1991)

Nr 1: "Ombytta roller." Rickard Bengtsson (1990)

Övriga böcker

Bland övriga utgivna böcker återfinns:

"När teatern kom till Malmö" Malmö museer; Malmö stadsarkiv (2009)

"Jörgen Kocks gård i Malmö" (1980)

Isak Ludvig Stenberg, "Särtryck ur Elbogen 1991" Författare Harry Lindholm (2001)

"Leif Ljungbergs bibliografi" Författare: Kjell-Åke Modéer (1970)

"Motsättning och samverkan Festskrift till Einar Bager. Nya bidrag till Malmös historia på 100-årsdagen den 19 april 1987" (1987)

"Minnen från Malmö under första hälften af innevarande århundrade upptecknade af Ludvig B Falkman " (1986)

"Bygge av vrakbräder. Återanvända papper i Malmö bouppteckningar." Einar Bager (1981)

"Strövtåg i tid och rum. Malmöhistoriska skisser" Einar Bager (1977)