Gryps nr 6

Johan Peter Bagers reseminnen: En ung mans dagboksanteckningar från en resa till Hamburg och England 1840

Innehåll

Johan Peter Bager (1818-1888): "Johan Peter Bagers reseminnen: En ung mans dagboks­anteckningar från en resa till Hamburg och England 1840" [redaktion: Elsebeth Bager, Hans Ersgård]. Finns även översatt till engelska. (1999)

Läs boken online

Texten på omslagets baksida:

Johan Peter Bager (1818-1888)

För ett och ett halvt sekel sedan företog den 22-årige malmöbon Johan Peter Bager en studie- och bildningsresa till Hamburg och London. Med denna resa avslutades hans lärotid, innan han, som traditionen bjöd, övertog faderns stora handelsfirma och därjämte anlitades i offentliga uppdrag, bl a som riksdagsman. Sina reseminnen samlade Johan Peter till ett läsvärt dokument, där han skildrar sitt möte med ett Europa i omvandling.