Kontakt

Malmö Kulturhistoriska Förening

c/o Malmö stadsarkiv
205 80 Malmö
BG 5326-3117

Tel. 0706 17 97 64
mkhf@telia.com

Medlemsärenden

medlem-mkhf@telia.com