Bild Elbogen
Välkommen till
MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909

Malmö Kulturhistoriska Förening har till uppgift att

- främja forskning och kunskap om Malmö historia

och kulturliv under såväl dansk som svensk tid,

- verka för god miljövård och byggnadsvård,

- genom publiceringsverksamhet göra stadens förflutna levande.

 

Malmö Kulturhistoriska Förening  
c/o Malmö stadsarkiv, Malmö stad
205 80 Malmö 

BG 5326-3117

Besöksadress: Bergsgatan 20 
Tel. 0706 17 97 64
e-post
Medlemsärenden: medlem-mkhf@telia.com