Verksamhets­berättelse 2020

Årsmöte

Ordinarie årsmöte den 22 april ställdes in pga. rådande smittrisk av Covid-19. Mötet avhölls istället torsdagen den 17 september på Malmö stadsbibliotek i Röda Rummet – med 24 närvarande medlemmar. Robert Herslow lämnade posten som skattmästare och till hans efterträdare valdes Göran Titze. Attila Rostovànyi valdes till ny ledamot efter avlidne Carl Axel Stevelius. Efter årsmötet höll malmöjournalisten och författaren Ulla Hårde föredrag om boken ”Prisade Limhamnshus”.

Styrelsen

Styrelsen har sammanträtt 6 gånger: den 10 februari, den 20 maj, den 3 september, den 17 september (konstituerande), den 12 oktober och den 25 november 2020.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Göran Larsson, ordförande
Peter Bager, vice ordförande
Göran Titze, kassaförvaltare
Rita Rohlin, sekreterare
Gunnar Ericson
Stefan Ersgård
Katarina Forsström
Adam Hidestål
Gunilla Konradsson
Anders Reisnert
Attila Rostovànyi

Revisorer

Auktoriserad revisor Ingrid Sollerhed, Ernst & Young AB, som tillsammans med Elisabeth Nordgren granskat föreningens räkenskaper. Revisorssuppleanter Hanna Fehland, E&Y AB, tillsammans med Birgitta Åkesson.

Föredrag, utflykter m.m.

Måndagen den 25 februari avhölls ett föredrag under rubriken: Mitt liv som journalist. Stefan Ersgård berättade om sina år i dagspressen.

I samband med föredraget kompletterade Anders Reisnert med information om möteslokalen Kompanihuset från 1500-talet invid Malmö rådhus.

På grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner för minskad smittspridning av Covid-19 blev Vårutflykten lördagen den 16 maj till Österlen i Leif Ljungbergs spår – modell 1935 inställd.

Höstens program ställdes in på grund av fortsatta restriktioner i samband med pågående pandemi:

Måndagen den 2 november, möte med föredrag: Berättelser om pågående forskningsarbeten kring Malmö historia och besök på IMH, Malmö universitet under ledning av professor Roger Johansson.

Malmö Museers arrangemang: Jul på slottet – en stämningsfull julmarknad för stora och små. Försäljning av föreningens böcker samt medlemsvärvning.

Publiceringsverksamhet

Årsboken ELBOGEN 2019 utkom i april. Boken skickades ut per post till alla medlemmar och utbytesföreningar.

Malmö stadsarkiv

Lördagen den 14 november var det Arkivens dag med visningar och föredrag på temat Svart på vitt. Malmö stadsarkiv ordnade digital förevisning.

Kommittéer

Redaktionskommittén bestående av Rita Rohlin, Stefan Ersgård, Christian Kindblad, Kerstin Martinsdotter och Anders Reisnert har avhållit ett flertal möten.

Programkommittén bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Gunilla Konradsson har tillsammans med Rita Rohlin förberett årets aktiviteter.

Stipendiekommittén bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Gunilla Konradsson har behandlat inkomna stipendie-och bidragsansökningar.

Beviljade bidrag

Styrelsen beslöt att från Malmö Kulturhistoriska Förening utdela medel till:

Gun Johansson-Elfström för en publikation om: ” ´Ebbas hus´ på Snapperupsgatan. Huset är en del av Malmö Museer och öppnades för allmänheten 1990, 30 000 kronor.

Limhamns museiförening för projekt ”En bok om Ön på Limhamn”, 8 000 kronor (del).

Auto Images för projekt: ”En sista volym i filmserien ´Mitt Hjärtas Malmö´”, 75 000 kronor.

Malmö Museer för projekt: ”Specialmontrar till Kockums fartygsmodeller samt modell över Malmö på 1500-talet.”, 43 000 kronor.

Stiftelsen Makarna Sigfrid och Karolina Jönssons Minnesfond

Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden.

Styrelsen beslöt att från Stiftelsen makarna Sigfrid & Karolina Jönssons minnesfond utdela medel till:

Limhamns museiförening för projekt ”En bok om Ön på Limhamn”, 17 000 kronor (del).

Malmö Konstmuseum för projekt: ”Bok om den nya basutställningen ´Samlingen”, 15 000 kronor (del).

Under 2020 återfördes beviljade medel 2019 om 14 698 kronor för ”Guide till arkitekturen i Västra Hamnen”, då projekt ej genomförts.

Leif Ljungbergs stiftelse

Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden.

Styrelsen beslöt att från Leif Ljungbergs stiftelse utdela medel till:

Arne Järtelius för projekt: ”Studie av Mosaiska Församlingen 1952–1973”, 52 000 kronor.

Malmö Konstmuseum för projekt: ”Bok om den nya basutställningen ´Samlingen´ ”, 60 000 kronor (del).

Eget projekt: Bidrag för tryckning, layout och bildkostnader för nionde volymen av Malmö stads historia 1990 – 2020. Anslogs 700 000 kronor ur Leif Ljungbergs stiftelse.

Medlemmar

Föreningens medlemsantal under 2020 uppgick till 615 medlemmar med fullt medlemskap — varav 83 var utbytesföreningar och institutioner.

Styrelsen för Malmö Kulturhistoriska Förening