Verksamhets­berättelse 2021

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hölls genom ”Korrespondensårsmöte” dvs. utskick av ett medlemsbrev med kallelse, dagordning och förslag till beslut tillika röstsedel p.g.a. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsning av antalet personer som gavs möjlighet att vistas i samma lokal med hänsyn till rådande smittrisk av Covid-19. Mot bakgrund av de 87 inkomna poströsterna per den 30 april fastställdes utsänt förslag till beslut. Göran Larsson lämnade posten som ordförande och till hans efterträdare valdes Gunilla Konradsson-Mortin. Nina Wiklund valdes till ny ledamot.

Styrelsen

Styrelsen har sammanträtt 9 gånger: den 21 januari, den 25 mars, den 10 maj (konstituerande), den 27 maj, där vårens möten avhölls på plattformen Zoom, den 26 augusti, den 15 september (per capsulam), den 11 oktober, 15 november och den 14 december 2021. 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Gunilla Konradsson-Mortin, ordförande
Peter Bager, vice ordförande
Göran Titze, kassaförvaltare
Rita Rohlin, sekreterare
Gunnar Ericson
Stefan Ersgård
Katarina Forsström
Adam Hidestål
Anders Reisnert
Attila Rostovànyi
Nina Wiklund

Revisorer

Auktoriserad revisor Ingrid Sollerhed-Fallén, Ernst & Young AB, som tillsammans med Elisabeth Nordgren granskat föreningens räkenskaper. Revisorssuppleanter E&Y AB, tillsammans med Birgitta Åkesson.

Föredrag, utflykter m.m.

Ordföranden Göran Larsson hade sammanställt ett medlemsbrev med information om inställda vårprogram, som inte kom att genomföras på grund av den rådande pandemin: Berättelser om pågående forskningsarbeten kring Malmö historia och besök på IMH, Malmö universitet samt vårutflykten lördagen den 16 maj till Österlen i Leif Ljungbergs spår – modell 1935. I detta brev informerades även om en nyhet på vår hemsida www.elbogen.nu under egen flik: Malmöpodden ”A Du!” - en radiopodd som pratar Malmö på tillbakalutat Malmövis med folkbildaren Jeanette ”Vante” Rosengren och den frågvise diversearbetaren i kulturbranschen Kalle Lind.

Höstens program genomfördes i sin helhet.

Måndagen den 20 september, möte med föredrag av Ingrid Schwanborg, författare till Gryps nr 13: Blomsterhandlarliv – Kvinna och företagare på Nobelvägen och trädgårdsmästaren John Taylor som berättade om Människor och odling i Malmö. Sammankomsten avhölls på Katrinetorp och inleddes med måltid. 

Torsdagen den 28 oktober föredrag på Malmö stadsbibliotek av professor Lars Edgren som talade under rubriken: Att bära i anständigt sällskap. Ära och stånd i 1700-talets Malmö. 

Söndagen den 28 november, Jul på slottet – en stämningsfull julmarknad för stora och små.  Försäljning av föreningens böcker samt medlemsvärvning.

Måndagen den 6 december, Julsammankomst på Malmö Museer inleddes med guidad visning av Konstmuseets utställning Samlingen följt av julbord på restaurang Wega.

Publiceringsverksamhet

Årsboken ELBOGEN 2020 utkom i april. Boken skickades ut per post till alla medlemmar och utbytesföreningar.

GRYPS 13, Blomsterhandlarliv – Kvinna och företagare på Nobelvägen utkom under våren. Författare Ingrid Schwanborg.

Malmö stadsarkiv

Lördagen den 13 november, Arkivens dag på temat "Röster i arkiven". 
Malmö Stadsarkiv ordnade digital förevisning. 

Kommittéer

Redaktionskommittén bestående av Rita Rohlin, Stefan Ersgård, Christian Kindblad, Kerstin Martinsdotter och       Anders Reisnert har avhållit ett flertal möten. 

Programkommittén bestående av Gunilla Konradsson-Mortin, Katarina Forsström, Anders Reisnert och Attila v. Rostovanyi har tillsammans med Rita Rohlin förberett årets aktiviteter.

Stipendiekommittén bestående av Gunilla Konradsson-Mortin, Anders Reisnert och Nina Wiklund har behandlat inkomna stipendie- och bidragsansökningar.

Föreningens och stiftelsernas beviljade bidrag:

Föreningens styrelse förvaltar föreningens egna kapital samt de två stiftelserna Leif Ljungbergs Stiftelse och Makarna Jönssons Minnesfond. Båda har liksom föreningen kulturhistoriska ändamål. Under verksamhetsåret utdelades följande bidrag:

Malmö Kulturhistoriska Förening

Lars Gustaf Andersson för en publikation av en diktsamling författad av Lasse Söderberg. 10 000 kronor.

Barbro Possner för projekt ”En bok om Föreningen Förintelsens Ögonvittnen i Malmö”, 32 000 kronor (del).

Christer Andreasson för projekt: ”En bok om färjeleden Limhamn-Dragör”, 15 000 kronor.

Stiftelsen Makarna Sigfrid och Karolina Jönssons Minnesfond

Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden. Styrelsen beslöt att från Stiftelsen makarna Sigfrid & Karolina Jönssons minnesfond utdela medel till: 

Barbro Possner för ”En bok om Föreningen Förintelsens Ögonvittnen i Malmö”, 18 000 kronor (del).

Leif Ljungbergs stiftelse

Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden. Styrelsen beslöt att från Leif Ljungbergs stiftelse utdela medel till: 

Jan Horck för projekt: ”Bok om World Maritime University (WMU)”, 75 000 kronor. 

Anette Sarnäs för forskning om: ”Karl XII i Malmö”, 10 000 kronor.

Malmö Stadsarkiv för ”Ordningsarbeten i Kockums industriers handlingar om järnvägstillverkning”, 100 000 kr.

Pål Brunnström för projekt ”Bok om Malmös HBTQ-historia”, 50 000 kr.

Fredrik Egefur för projekt ”Vinterpalatset i Malmö – samhällsomstörtare, folkhemsanarkister eller bara radikal kulturförening?”, 50 000 kr.

Karin Sjöberg för forskning rörande ”De norska barnen på Borgarskolan i Malmö och de vita båtarna 1945”, 30 000 kr.

Caroline Ahlström Arcini för projekt ”Utgrävningarna av gravar och jämförelse med samtida gravar i St: Petri kyrka”, 30 000 kr.   

Medlemmar

Föreningens medlemsantal under 2021 uppgick till 618 medlemmar med fullt medlemskap — varav 83 var utbytesföreningar och institutioner.

Styrelsen för Malmö Kulturhistoriska Förening

www.elbogen.nu