Verksamhets­berättelse 2019

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hölls torsdagen den 25 april på Malmö Konsthall – med 68 närvarande medlemmar. Efter årsmötet höll malmöjournalisten och författaren Martin Andersson föredrag om ”Malmö då och nu”. Måltid på Restaurang Smak följde på föredraget.

Styrelsen

Styrelsen har sammanträtt 7 gånger: den 28 januari, den 25 mars, den 25 april (konstituerande), den 12 juni, den 3 september, den 6 november och den 17 december 2019.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Göran Larsson, ordförande
Peter Bager, vice ordförande
Robert Herslow, kassaförvaltare
Rita Rohlin, sekreterare
Gunnar Ericson
Stefan Ersgård
Katarina Forsström
Adam Hidestål
Gunilla Konradsson
Anders Reisnert
Carl-Axel Stevelius († 2019-10-04)

Revisorer

Auktoriserad revisor Peter Hägg som tillsammans med Elisabeth Nordgren granskat föreningens räkenskaper. Revisorssuppleanter auktoriserad revisor Ingrid Sollerhed Fallén tillsammans med Birgitta Åkesson.

Föredrag, utflykter m.m.

Måndagen den 25 februari Malmö på 1700-talet generellt och 1792 specifikt. Göran Larsson gav en bild av Malmö under 1700-talet Härefter berättade Lars Svensson om sitt arbete med boken Abraham Ekerholms dagboks- anteckningar från 1792.

Vårutflykt lördagen den 25 maj till Limhamn, en stadsdel i förändring. Med guidning av Elisabeth Ivansson och Roland Öhrstrand togs en promenad i Gamla stan växelvis med besök på Limhamns museiförenings utställning på Soldattorpet invid Limhamnsvägen och lunch intogs vid Dragörkajen.

Måndagen den 16 september besöktes S:t Petri kyrka. Carl Adam Landström, kantor och organist, förevisade och spelade på den nya orgeln. Anders Reisnert berättade om resultaten från undersökningarna i kyrkan under 2018.

Måndagen den 14 oktober samlades vi under vinjetten Malmö Kulturhistoriska Förening 110 år på Malmö stadsarkiv. Ordföranden såg tillbaka på föreningens historia och fortsatte med fråge-ställningar om föreningens framtida verksamhet. Stefan Ersgård berättade om arbetet med Leif Ljungbergs bok.

Söndagen den 1 december deltog föreningen i Malmö Museers arrangemang: Jul på slottet – en stämningsfull julmarknad för stora och små. Försäljning av föreningens böcker samt medlemsvärvning.

Måndagen den 25 november firades Jubileum – Malmö stadsteater 75 år och Malmö Opera 25 år, ett samarrangemang med Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Kåseri av Carl Håkan Larsén om sitt liv som recensent. Saara Rauvala sjöng Romanser vid aftonens supé, 235 personer deltog.

Publiceringsverksamhet

Årsboken ELBOGEN 2018 utkom i samband med årsmötet.

Malmö stadsarkiv

Lördagen den 9 november var det Arkivens dag med visningar och föredrag på temat Gömda företeelser och glömda människoöden. Rita Rohlin och Peter Bager ansvarade för utdelning av äldre årgångar av föreningens böcker.

Kommittéer

Redaktionskommittén bestående av Rita Rohlin, Stefan Ersgård, Martina Björk, Kerstin Martinsdotter och Anders Reisnert har avhållit ett flertal möten.

Programkommittén bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Gunilla Konradsson har tillsammans med Rita Rohlin förberett årets aktiviteter.

Stipendiekommittén bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Gunilla Konradsson har behandlat inkomna stipendie- och bidragsansökningar.

Beviljade bidrag

Styrelsen beslöt att från Malmö Kulturhistoriska Förening utdela medel till:

Kira Förlag för projekt: ”Bok om Södra teatern i Malmö”, 40 000 kronor.  

Malmökretsen av Röda Korset för projekt: ”Bevarande och tillgängliggörande av arkivmaterial kring aktionen med de
vita bussarna 1945”, 25 000 kronor.

Ulla Hårde för projekt: ”En bok om Prisade Limhamnshus”,
50 000 kronor.

Roland Öhrstrand för projekt: ”Rundvandringar med skolbarn i Lim-hamn”, 4000 kronor.

Jessica Nettelblad/Lejoni Produktion för projekt: ”Filmen om ´Funkiskungen´ Eric Sigfrid Persson”, 25 000 kronor.

Malmö museer i samarbete med Urens Vänner för projekt: ”Utställningskatalog om klockor och tid”, 55 000 kronor.

Malmö museer för projekt: ”Barn- och pysselbok om museets utställningar”, 50 000 kronor.

Slottsmöllans mölleförening för projekt: ”Boken om slottsmöllan”, 24 000 kronor.

Göran Rosberg för projekt: ”Guide till arkitekturen i Västra hamnen”, 10 302 kronor (del).

Stiftelsen Makarna Sigfrid och Karolina Jönssons Minnesfond

Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden. Styrelsen beslöt att från Stiftelsen makarna Sigfrid & Karolina Jönssons minnesfond utdela medel till:

Göran Rosberg för projekt: ”Guide till arkitekturen i Västra hamnen”, 14 698 kronor (del).

Leif Ljungbergs stiftelse

Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden. Styrelsen beslöt att från Leif Ljungbergs stiftelse utdela medel till:

Per Sarnäs för projekt: ”bearbetning av arkeologiska resultat från en undersökning i Hamngatan”, 45 000 kronor.

Malmö stadsarkiv för bokprojekt: ”Kvinnliga fotografer i Malmö 1860–1920”, 62 900 kronor.

Andrés Brink Pinto för projekt: ”De Stenbergska villorna – kvinnors rätt till det offentliga rummet i Malmö kring sekelskiftet 1900”, 100 000 kronor.

Lena Nilsson för projekt: ” Analys av fynd vid Hindby mosse”,
30 000 kronor.

Malmö stadsarkiv för projekt: En kartguide över Malmös judiska historia”, 30 000 kronor.

Joakim Frieberg för projekt ”Latrinhantering i Malmö – historiskt och civilisationsteoretiskt”, 18 000 kronor.

Malin Arvidsson för forskning kring ”Arbetet för kvinnlig rösträtt i Malmö”, 112 500 kronor.

Maria Persdotter för forskning ”Om romer och resandes situation i Malmö i ett historiskt perspektiv”, 37 500 kronor.

Eget projekt: ”en datoranimerad bild av den medeltida bebyggelsen på det område som idag är Stortorget.”, 16 500 kronor.

Medlemmar

Föreningens medlemsantal under 2019 uppgick till 608 medlemmar med fullt medlemskap — varav 83 var utbytesföreningar och institutioner.

Styrelsen för Malmö Kulturhistoriska Förening