Verksamhets­berättelse 2018

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hölls måndagen den 23 april på Kronprinsen – med 76 närvarande medlemmar. Efter årsmötet höll malmöjournalisten Christer Borg föredrag om ”Stjärnorna som uppträtt på Kronprinsen från 1961 och 30 år framåt”. Måltid på Restaurang Översten följde på föredraget.

Styrelsen

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger: den 29 januari, den 9 april, den 16 april, den 23 april (konstituerande), den 7 juni, den 27 augusti, den 29 oktober och den 17 december 2018.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Göran Larsson [ordförande]
Peter Bager [vice ordförande]
Robert Herslow [skattmästare]
Rita Rohlin [sekreterare]
Gunnar Ericson
Stefan Ersgård
Katarina Forsström
Adam Hidestål
Gunilla Konradsson
Anders Reisnert
Carl-Axel Stevelius

Revisorer

Auktoriserad revisor Peter Hägg som tillsammans med Elisabeth Nordgren granskat föreningens räkenskaper. Revisorssuppleanter auktoriserad revisor Ingrid Sollerhed Falléntillsammans med Birgitta Åkesson.

Föredrag, utflykter m.m.

Måndagen den 26 februari på Malmö stadsbibliotek berättade arkivarien Anette Sarnäs om tjugo års forskning om de tio allierade flygarna som är begravda i Malmö och om arbetet med boken Rapporterad saknad – flygare i Malmö 1944–45.

Vårutflykten ägde rum lördagen den 26 maj till Uppåkra, Sveriges äldsta järnåldersboplats. F.d. stadsantikvarienAnders Reisnert guidade och berättade initierat om området samt visade mynt från den tiden. Animerad film visades och lunchfika med kaffe serverades.

Onsdagen den 26 september hölls höstutflykt till Marint Kunskaps- och forskningscenter i Limhamn och verksamhetschefen Michael Palmgren berättade om verksamheten inom marin pedagogik och marin utveckling och visade oss runt bland akvarier och dykarutrustning. 

Lördagen den 13 oktober deltog föreningen genom sekreteraren med bokbord på Bokmässa i Lund på Arkivcenter Syd.

Söndagen den 2 december deltog föreningen i Malmö Museers arrangemang: Jul på slottet – en stämningsfull julmarknad för stora och små. Försäljning av GRYPS nr 12: ”Abraham Ekerholms dagboksanteckningar från 1792”. Som tidigare presenterats genom ”release” onsdagen den 28 november på Malmö Rådhus av Lars Svensson.

Måndagen den 17 december ordnades traditionsenligt julsammankomst med mat och dryck tillsammans med Malmö Förskönings- och Planteringsförening. I år hölls arrangemanget på Malmö Live i Kuben med föredrag under rubriken Goda grannar, med Vd Jesper Larsson och sjömanspräst Håkan Norén som talare följt av mat och mingel som avslutades med sång av kvartetten DIMMA.  163 deltagande.

Publiceringsverksamhet

Årsboken ELBOGEN 2017 utkom i samband med årsmötet.

Malmö stadsarkiv

Lördagen den 10 november var det Arkivens dag med visningar och föredrag på temat Fest och glädje. Carl-Axel Stevelius och Peter Bager ansvarade för utdelning av äldre årgångar av föreningens böcker.

Föreningen har sitt bibliotek med böcker från utbytesföreningarna på stadsarkivet.

Kommittéer

Redaktionskommittén bestående av Rita Rohlin, Stefan Ersgård, Martina Björk, Kerstin Martins-dotter och Anders Reisnert har avhållit ett flertal möten.

Programkommittén bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Gunilla Konradsson har tillsammans med Rita Rohlin förberett årets aktiviteter.

Stipendiekommittén bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Gunilla Konradsson har behandlat inkomna stipendie- och bidragsansökningar.

Beviljade bidrag

Styrelsen beslöt att från Malmö Kulturhistoriska Förening utdela medel till:

Malmö Opera för projekt: ”Konservering av affisch av dåvarande Malmö stadsteaters gästspel i Paris 1959”, 23650 kronor.   

Malmö Museer för projekt: ”Malmös trettiotal – Cykelguide”, 75000 kronor.

Anna Svenson för projekt: ”Malmö stadsteaters gästspel i Paris 1959”, 10000 kronor.

Föreningen Museispårvägen för projekt: ”Kontaktledning till ny Vagnhall”, 50000 kronor.

Bo Gentili för projekt: ”Uppsats om sin släkt som varit musiker i Malmö”, 10000 kronor.

Limhamns museiförening för projekt: ”Utställning om konstnären Hjalmar Asp”, 15000 kronor.

Louise Nessim för fotoprojekt: ”Tema Far och Dotter – fädrar med sina döttrar då och nu”, 75000 kronor.

Jeanette Rosengren för projekt: ”En promenad genom stan – Malmömiljöer genom tiderna”, 40000 kronor.

Styrelsen beslöt att från Stiftelsen makarna Sigfrid & Karolina Jönssons minnesfond utdelamedel till:

Elisabeth Ivansson för projekt: ”En bok om Krageholmsgatan på 1930-talet”, 14000 kronor.

Styrelsen beslöt att från Leif Ljungbergs stiftelse utdela medel till:

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening för projekt: ”Temahäfte av Ale om den judiska befolkningens historia i Malmö”, 20000 kronor.

Birgitta Åkesson för bokprojekt: ”Vägen till bronsåldern – Oxie härad”, 30000 kronor.

Institutet för Malmös historia vid Malmö universitetför Europeisk forskningsansökan om Malmö ur ett Europaperspektiv: ”Narrativitet, offentlig historia och rätten till staden”, 150000 kronor.

BRF Malmgården för projekt: ”Malmgårdens arkitektur och konst”, 75000 kronor.      

Ragni Svensson för projekt: ” Skrift om Malmö som förlagscentrum”, 30000 kronor.

Eget projekt: ”Stipendium till Lars Svensson för editionsarbete av Ekerholms dagbok”, 40000 kronor.

Leif Ljungbergs stiftelse

Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden.

Stiftelsen Makarna Sigfrid och Karolina Jönssons Minnesfond

Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden.

Medlemmar

Föreningens medlemsantal under 2018 uppgick till 563 medlemmar med fullt medlemskap — varav 83 var utbytesföreningar och institutioner.

Styrelsen för Malmö Kulturhistoriska Förening