Vårprogram 2021

Medlemsbrev våren 2021

Detta medlemsbrev som Du nu kan läsa här nedan ersätter vårprogrammet och skickas som vanligt ut med ordinarie postgång i slutet av januari till alla medlemmar på den adress ni uppgivit till oss. Med brevet följer inbetalningskort för årsavgiften 2021 till vårt Bankgiro angivet på blanketten. Observera att det inte längre går att betala över Plusgiro! 

Önskar Du bli ny medlem så görs anmälan enkelt här. Mycket välkommen!

Tack för det gångna året och god fortsättning på 2021 tillönskas alla medlemmar i Malmö Kulturhistoriska Förening!

Föreningens verksamhet blev mycket annorlunda mot vad vi planerat 2020 och eftersom 2021 inte är möjligt att överblicka ännu har vi beslutat att inte skicka ut något vårprogram. Två programpunkter som inte kunde genomföras i fjol var vårutflykten till Österlen och ett besök på Malmö universitet. Dessa är vilande och kommer att genomföras så snart det blir möjligt. Under våren skall vi ha ett årsmöte men i vilken form detta kan genomföras får vi återkomma till. Vi kommer fortlöpande informera om vår verksamhet här på vår hemsida. Nu senast har vi skapat en flik där du kan prenumerera och lyssna på Malmöpodden: ”A Du!” – en podd som pratar Malmö på tillbakalutat Malmövis. Historia, platser, uttryck, människor – allt som kan sägas vara typiskt för Malmö – pratar folkbildaren Jeanette ”Vante” Rosengren och den frågvise diversearbetaren i kulturbranschen Kalle Lind om. Under fliken: Malmöpodden – A Du! kan du antingen klicka på ”Alla avsnitt” eller lyssna direkt på det första avsnittet.

Årsboken ELBOGEN 2020

Något vi kan se fram emot under våren är årsboken för 2020 som är under full produktion och utlovar intressanta artiklar.

Gryps nr 13

Under våren beräknar vi också att ge ut en ny volym i föreningens skriftserie Gryps och detta blir nummer 13 i den serien. Boken har titeln ”Blomsterhandlarliv – Kvinna och företagare på Nobelvägen” och är författad av Ingrid Schwanborg.

Malmös historia 1990–2020

I början av december utkom ”Malmös historia 1990–2020”. Detta är den nionde delen i detta projekt som tog sin början genom ett beslut i stadsfullmäktige redan 1957. De första delarna utkom 1971 och den sjunde delen som gick fram till 1990 utkom 1994, tillsammans med del åtta som är ett registerband. 2014 startade arbetet med det nionde delen och till verkets nära 800 sidor har ett femtiotal personer bidragit. Vår förening har tillsammans med Malmö Förskönings- och Planteringsförening bekostat tryckning och layout av bokverket som består av två band.

De båda föreningarnas medlemmar kommer att ges möjlighet att köpa bokverket till ett förmånligt pris. Erbjudandet gäller ett exemplar per hushåll och är man medlem i båda föreningarna kan man endast utnyttja det ena medlemskapet för ett köp. På grund av rådande restriktioner kommer erbjudandet presenteras lite längre fram under våren.

Vi ber nu alla medlemmar att meddela sin e-post för att göra våra medlemskontakter effektivare och för att på ett lättare sätt kunna skicka meddelanden, inbjudningar med mera. Det är bra för vår miljö och klimatet. Skicka in uppgifterna till medlem-mkhf@telia.com.

Om man inte har möjlighet att använda e-post så går det bra att även fortsättningsvis erhålla utskick med ordinarie post. Vi ber er då att ta kontakt med sekreteraren Rita Rohlin på telefon 070-617 97 64. Inbetalning av årsavgift 2021 görs direkt till vårt BG på bifogat inbetalningskort.

Föredrag

Läs mer om Ulla Hårdes föredrag från föreningens årsmöte torsdagen den 17 september 2020.

Övrigt

Våra årsböcker digitaliseras kontinuerligt och genom vår hemsida blir de läsbara. På stadsarkivets expedition saluförs våra senaste böcker. Hemsida Malmö stadsarkiv: www.malmo.se/stadsarkivet.

Ta gärna direktkontakt med sekreteraren Rita Rohlin på 0706 17 97 64 eller per e-post mkhf@telia.com om du har funderingar som du önskar vidarebefordra till styrelsen eller har frågor om programverksamheten. Medlemsärenden/adressändringar sker till: medlem-mkhf@telia.com.