Höstprogram 2019

Välkommen till höstens spännande aktiviteter!

Vi hälsar nya och gamla medlemmar hjärtligt välkomna till deltagande i höstens arrangemang. Med detta programutskick finner du även ett välmatat höstprogram för Malmö stadsarkiv.

Vi har publicerat en ny hemsida som vi hoppas skall inspirera dig till utökad kunskap om föreningen. Vi fortsätter att komplettera vårt adressregister och saknar ännu många medlemmars e-postadresser. Har du en e-postadress vore vi tacksamma om du uppdaterar dina uppgifter genom att sända oss information till följande adress: medlem-mkhf@telia.com eller använda kontaktlänk på hemsidan. Skriv ”e-post” i ärenderutan.

Har du ännu inte betalt medlemsavgiften för 2019 bör så ske med uppgivande av namn och adress till BG 5326-3117. Årsavgiften är oförändrad: 125 kronor för fullt medlemskap inklusive årsbok för medlemsåret (utges när året gått till ända och distribueras våren 2020).

September

Föredrag och information om St. Petri kyrkas nya orgel

Måndagen 16 september, kl. 18.00 samlas vi i St. Petri kyrka där Carl Adam Landström, kantor och organist, visar upp vad den nya orgeln förmår. Det är en av världens modernaste orglar och han kommer att visa hur man spelar och får fram olika ljud. Anders Reisnert, som verkat som stadsantikvarie under många år i Malmö, kommer att berätta om resultaten från undersökningarna i St. Petri kyrka under 2018.

Detta är ett samarrangemang med Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Välkomna!

Anmälan: Ingen föranmälan krävs. Avgiftsfritt. Plats: St. Petri kyrka, Malmö. Tid: kl. 18.00.

Oktober

Malmö Kulturhistoriska Förening 110 år på Malmö stadsarkiv

Måndagen den 14 oktober, kl 18.00 samlas vi på Malmö stadsarkiv för att se tillbaka på föreningens historia men framförallt blicka framåt.

I 110 år har vår förening arbetat för att främja kunskap om Malmö stads och kommuns historia samt kulturliv i gången tid och verkat för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid kommunens omdaning och utveckling och i övrigt verkat för en god kulturminnesvård. Allt enligt ändamålsparagrafen i våra stadgar. Vad skall föreningen arbeta med i framtiden och hur skall verksamheten se ut? Malmö är en stad i ständig förändring vilket ställer särskilda krav på en förening som vår. Vi bjuder på fruktskål och dricka.

Anmälan per telefon till 040-10 53 00 kl. 10–12. Adress: Malmö stadsarkiv, Bergsgatan 20, Malmö. Obs! Ingång runt hörnet via Friisgatan. Avgiftsfritt.

November

Arkivens dag

Lördagen den 9 november är det Arkivens dag och i år sker visningar och föredrag på temat ”Gömda företeelser och glömda människoöden”. Vänligen se bilagt höstprogram. Traditionen bjuder att vi säljer ett urval av våra årsböcker och övriga skrifter till förmånliga priser denna dag, så passa på att komplettera eller välj ut en bok ur skriftserien Gryps. Ta gärna med någon god vän och introducera arkivet och föreningen.

Jubileum – Malmö stadsteater 75 år och Malmö Opera 25 år

Måndagen den 25 november, kl. 18.00, anordnas jubileumsfirande påMalmö stadsteater numera Malmö Opera ett senhöstarrangemang. Detta blir årets numera traditionsenliga gemensamma arrangemang med Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Vi får höra Carl Håkan Larsén kåsera om sitt liv som recensent och njuta musikaliska inslag under kvällen. Vi bjuds på en ”Lyxig landgång” med räkor, löjrom, kokt ägg, anklevermousse, Serranoskinka och fänkålssalami serverat på mörkt bröd samt ost på tallrik bredvid. Mineralvatten/lättöl. Kvällen avrundas med kaffe och pralin.

Under tiden 6 september till 31 oktober på Malmö stadsarkiv pågår en utställning kring teaterns tillkomst och verksamhet med anledning av ”Stadsteatern 75 år”. Besök gärna denna.

Anmälan: Deltagaravgift 300 kronor. ~ OBS! Anmälan genom telefon till 040-10 53 00 och samtidig inbetalning senast den 15 november till Malmö Kulturhistoriska Förenings Bankgiro 5326-3117. Märk inbetal- ning med ”Jubileum” och ange namn. Begränsat antal platser. Ev. förhinder anmäls i god tid direkt till sekreteraren på telefon 0706-17 97 64.

December

Jul på slottet – en stämningsfull julmarknad för stora och små

Söndagen den 1 december, kl. 10-17 arrangerar Malmö Museer en stämningsfull julmarknad med klassiskt hantverk, mat och godsaker, dans kring granen och julpyssel! Vi deltar med bokbord för att informera om föreningens verksamhet och säljer utvalda böcker till specialpris. Vi önskar er alla en God Jul!

Anmälan – ingen föranmälan krävs. Medtag gärna kontanter för shopping. Vi har även särskilt Swishnummer för bokförsäljning. Stort antal besökare förväntas då det är ett offentligt arrangemang.

Övrigt

Våra årsböcker digitaliseras kontinuerligt och genom vår hemsida blir de läsbara. På stadsarkivets expedition saluförs våra senaste böcker. Hemsida Malmö stadsarkiv: www.malmo.se/stadsarkivet.

Det går alltid bra att ta direktkontakt med sekreteraren Rita Rohlin på mobil 0706-17 97 64 eller per vår ordinarie e-post mkhf@telia.com om du har funderingar som du önskar vidarebefordra till styrelsen eller har frågor om programverksamheten.