Vårprogram 2021

Medlemsbrev våren 2021

Detta medlemsbrev som Du nu kan läsa här nedan ersätter vårprogrammet och skickas som vanligt ut med ordinarie postgång i slutet av januari till alla medlemmar på den adress ni uppgivit till oss. Med brevet följer inbetalningskort för årsavgiften 2021 till vårt Bankgiro angivet på blanketten. Observera att det inte längre går att betala över Plusgiro! 

Önskar Du bli ny medlem så görs anmälan enkelt här. Mycket välkommen!

Årsmöte

Malmö Kulturhistoriska Förening kommer att genomföra ett korrespondensårsmöte under april 2021.

Kallelsen till årsmötet med föredragningslista och beslutsförslag är skickad per post till medlemmarna och ni kommer att erhålla ert brev i mitten på vecka 15. Årsmöteshandlingarna för 2021 finner du för läsning här och verksamhetsberättelsen kan du ta del av här. Information om kandidater föreslagna till nyval enligt poströstsedel.

Årsboken ”Elbogen 2020” är klar och kommer att sändas ut till er i månadsskiftet
april/maj.

Övrigt

Vi saknar ännu en del medlemmars e postadress eller besked om önskan att erhålla fortsatt brevutskick. Meddela därför gärna din aktuella e-postadress till registret genom medlem-mkhf@telia.com om du inte redan gjort det.

Lite längre fram på våren kommer Du även att kunna läsa fler av våra äldre böcker och skrifter då de nu blivit skannade och digitaliserade.

Föredrag

Läs mer om Ulla Hårdes föredrag från föreningens årsmöte torsdagen den 17 september 2020.

Övrigt

Våra årsböcker digitaliseras kontinuerligt och genom vår hemsida blir de läsbara. På stadsarkivets expedition saluförs våra senaste böcker. Hemsida Malmö stadsarkiv: www.malmo.se/stadsarkivet.

Ta gärna direktkontakt med sekreteraren Rita Rohlin på 0706 17 97 64 eller per e-post mkhf@telia.com om du har funderingar som du önskar vidarebefordra till styrelsen eller har frågor om programverksamheten. Medlemsärenden/adressändringar sker till: medlem-mkhf@telia.com.