Höstprogram 2020

Välkommen till höstens spännande aktiviteter!

På grund av den pågående pandemin med tillhörande samhällsrestriktioner tvingades vi i våras att ställa in det planerade årsmötet för 2020 och skjuta det till hösten. För att kunna genomföra ett årsmöte kommer det nu att ske som ett helt formellt möte enligt ordinarie föredragningslista för årsmöte och utan efterföljande måltid.

September

Årsmöte med föredrag

Härmed kallas du till föreningens årsmöte torsdagen den 17 september, kl.18.00 på Malmö stadsbibliotek i Röda Rummet som medger sittplatser med rekommenderade avstånd. Föredragningslista, årsredovisning med revisionsberättelse samt valberedningens förslag kan ni läsa här

Vill man som icke närvarande utnyttja sin rösträtt kan man ge en fullmakt till en annan medlem att rösta i sitt ställe.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar följer ett föredrag av Ulla Hårde, journalist och författare till den nyutkomna boken ”Prisade Limhamnshus”. En bok med unikt historiskt bildmaterial och spännande berättelser om några av dem som renoverat och räddat äldre hus, byggt nytt och utvecklat områdets trivsel och skönhetsvärde. Välkommen att lyssna. Läs mer om föredraget här

Anmälan måste göras via e-post medlem-mkhf@telia.com (Ange ämne: Årsmöte) eller till Malmö stadsarkiv på telefon 10 53 00, kl.10–12 senast den 10 september. Vänligen ange om Du/ni har för avsikt att deltaga på både årsmöte och föredrag i Röda Rummet. Insläpp 17.45. Max 50 pers.

November

Besök på Malmö universitet


HÖSTPROGRAMMET DEN 2 NOVEMBER ÄR INSTÄLLT.
 
Programmet kan ej genomföras. Föreningen hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska spridning av Covid-19 virus.
 
Så snart vi har nyheter eller programkommentarer för framtida verksamhet kommer detta att meddelas här på vår hemsida.

2009 startades inom dåvarande Malmö högskola ett forskningsinstitut med syfte att bedriva forskning kring Malmös historia, företrädesvis efter 1870. Verksamheten är från starten ett samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet. Institutet för studier i Malmös historia (IMH) har nu varit verksamt i tio år och har fått förlängda anslag i ytterligare fem år. Institutet har som uppgift att inte bara arbeta inom den akademiska världen utan även att föra ut sina resultat till en bred allmänhet vilket sker genom böcker, föredrag och stadsvandringar.
 
Måndagen den 2 november planeras, förutsatt att läget vad gäller pandemin så medger, ett besök på IMH där forskningsledaren professor Roger Johansson och andra medarbetare kommer att berätta om pågående forskningsprojekt kring Malmös historia. Besöket äger rum i Malmö universitets lokaler i Niagara på Norra Neptunigatan 1. Samling i foajén kl. 18:00. I samband med besöket serveras en lättare förtäring.
 
Anmälan måste göras via e-post medlem-mkhf@telia.com (Ange i ämnesraden: 2 november) eller ring till Malmö stadsarkiv på telefon 10 53 00, kl.10–12 senast den 23 oktober. Vid förhinder måste avanmälan göras.

Arkivens dag

Välkommen att ta del av Arkivens dag. Uppdaterat program som gäller för Malmö stadsarkiv hittar ni här


Lördagen den 14 november är det Arkivens dag och i år sker visningar och föredrag på temat ”Svart på vitt”. Arkiven är en länk mellan dåtid, nutid och framtid. Vill man veta vad som verkligen hände och hur samtiden upplevde händelsen är det till arkiven man ska gå. Där finns den levande historien – i original! Traditionen bjuder också att vi säljer ett urval av våra årsböcker och övriga skrifter till förmånliga priser denna dag. Ta gärna med någon god vän och introducera arkivet och föreningen. Ingen föranmälan krävs. Bokförsäljningen är tyvärr inställd i år.

December

Malmö stads historia

Pressträff torsdagen den 3 december för Malmö stads historia 1990-2020, Band 9 , del I och II på Malmö Rådhus. Se pressträffen här

Föredrag

Läs mer om Ulla Hårdes föredrag från föreningens årsmöte torsdagen den 17 september 2020.

Övrigt

Våra årsböcker digitaliseras kontinuerligt och genom vår hemsida blir de läsbara. På stadsarkivets expedition saluförs våra senaste böcker. Hemsida Malmö stadsarkiv: www.malmo.se/stadsarkivet.

Ta gärna direktkontakt med sekreteraren Rita Rohlin på 0706 17 97 64 eller per e-post mkhf@telia.com om du har funderingar som du önskar vidarebefordra till styrelsen eller har frågor om programverksamheten. Medlemsärenden/adressändringar sker till: medlem-mkhf@telia.com.