Gryps nr 14
Leif Ljungberg - ett liv

 • En stadsarkivaries balansgång mellan då och nu
Leif Ljungberg - ett liv bokomslag

Innehåll

 • Förord
 • Inledande ord
 • Ljungbergs tidiga liv i Klippan
 • Livet i Villa Fridhem
 • Skolåren i Helsingborg
 • Incidenten i Klippan
 • Lund och värnplikt
 • Vännen Ingvar Andersson
 • Ljungbergs tid i Göteborg
 • Stadsarkivarie i Malmö
 • I beredskap med Landstormen
 • Många turer om stadsarkivets framtid
 • Leif Ljungberg utanför stadsarkivet
 • Fem nutida efterträdare i Ljungbergs kvarter
 • ”Den ständige sekreteraren”
 • Kjell Åke Modéer – vän och efterträdare i föreningen
 • Bibliografi
 • Malmö Kulturhistoriska Förening
 • Källor och litteratur
 • Person-, släkt- och familjenamnsregister
 • Bildföreteckning
 • Tack

Presentation

Leif Ljungberg, född i Klippan år 1900, kom att verka som stadsarkivarie i Malmö under åren 1933–65 och blev en av våra främsta kännare av stadens historia. Författaren Stefan Ersgård lärde som ung man känna Ljungberg genom ett vikariat på Malmö stadsarkiv i början av 1960-talet. Ett möte som gav ett starkt intryck av en korrekt ämbetsman som både var vänlig och generös. I ord och bild möter vi Leif Ljungbergs uppväxt och hans familj för att därefter ta del av hur han senare i livet landade i Malmö. Författaren belyser hans person, verk och samtid ur olika perspektiv både som arkivarie och forskare, men även som privatperson. Vi bjuds också på en inblick i Malmö stadsarkivs verksamhet då och nu och finner porträtt av de personer som verkat som stadsarkivarier efter Ljungbergs tid. Detta är en varm och nära berättelse som tack vare författarens känsla för Ljungbergs personlighet, erfarenhet och kunskap låter läsaren följa med på en unik tidsresa!

– Denna publikation ingår i Malmö Kulturhistoriska Förenings skriftserie GRYPS, som består av en serie fristående böcker. Namnet Gryps härleds från Malmö stadsvapen Gripen, ett heraldiskt fabeldjur i en kombination av örn och lejon, givet till staden av Erik av Pommern 1437.

Omslagsbild: Leif Ljungberg går balansgång på bommen vid särskilt tillfälle 1949, (se även s. 127).
Foto från Leif Ljungbergs bildsamling på Malmö stadsarkiv.

© Författaren och Malmö Kulturhistoriska Förening
Malmö 2023
ISBN 978-91-519-9544-1

TIPS: Bra present till Dig själv eller någon vän för ett kalaspris.

KÖP BOKEN! – Du får den direkt i brevlådan med faktura och möjlighet att betala genom Swish eller BG.

Välkommen att beställa direkt genom att maila till:
mkhf@telia.com

Ange namn och adressuppgifter samt mail och ev. telefonnummer.
Skriv i Ämnesraden: GRYPS 14 - Leif Ljungberg
PRIS: 250 kr (inklusive frakt och exp. kostnader).
Format: 190 x 200 mm /500 ex.

.