Stipendium

Malmö Kulturhistoriska Förening

(fd. Elbogen Malmö Fornminnesförening) utlyser stipendier till Folke Malmbergs och Birgit Slangerup-Malmbergs minne.

Stipendierna utdelas i första hand till vetenskaplig arkeologisk forskning, företrädesvis inom Malmö kommuns äldre delar och med inriktning på dokumentation och bevarande av kulturellt värdefulla miljöer. Dock kan även forskare inom andra områden rörande Malmö kommun komma ifråga för stipendium.

Ansökan om stipendium jämte referenser samt kortfattad redogörelse för forskningsprojektet skall ha inkommit till Malmö Kulturhistoriska Förenings styrelse senast den sista ansökningsdag: 30 april 2022.

Stipendiat bör på sätt som styrelsen bestämmer redovisa sina forskningsresultat i Elbogen, Malmö Kulturhistoriska Förenings publikationer.

Ansökan insändes till:

Stipendiekommittén
Malmö Kulturhistoriska Förening
c/o Malmö stadsarkiv, Malmö stad
205 80 Malmö