Program 2021

Höstprogram 2021

Välkommen till höstens spännande aktiviteter!

Vi är så glada att nu kunna erbjuda programverksamhet igen och vi är tacksamma att medlemmarna haft förståelse under året som gått. Höstens varierade program bjuder på föreläsningar, möte med efterföljande förtäring och även program i samarbete med Malmö Stadsarkiv, Malmö Museer och Malmö Stadsbibliotek där vår förening aktivt medverkar. Vi hoppas alltså kunna genomföra höstprogrammet utan ytterligare restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

September

Blomsterhandlarliv och odling i Malmö
Måndag den 20 september, kl. 18 anordnas en sammankomst på Katrinetorp där Ingrid Schwanborg, författare till den nya boken i vår skriftserie Gryps inleder med att presentera: ”Blomsterhandlarliv – Kvinna och företagare vid Nobelvägen”. Boken handlar om blomsterbranschen från julrusch till sommarstiltje under åren 1939–1974 men också om: Nobelvägens framväxt, omvärldsfaktorerna vid den tiden, Malmö Blomsterhandlareförening, blomsterbindaryrket, och hur blomsterförmedlingen organiserades. Boken kommer att finnas till försäljning under kvällen.

Vi har också nöjet att ha med oss trädgårdsmästare John Taylor, känd från TV, som talar kring ämnet ”Människor och odling i Malmö”. I samband med kvällens föredrag ingår en lättare förtäring med dryck. Möjlighet att köpa till vin och öl finns på plats.

Anmälan måste göras via e-post medlem-mkhf@telia.com Ange ämne:
”Anmälan 20 september”. Uppge namn och telefonnummer. Anmälan skall göras senast den 13 september.
Plats: Katrinetorps allé 1, Föredrag i ”Fähuset”, förtäring i restaurangen.

Tid: kl. 18–21. Obs! begränsat antal: Max 50 pers. Pris: 250 kronor. Betalningsinstruktioner skickas i svarsmail i samband med att vi bekräftar gjord anmälan. Vid förhinder måste avanmälan göras.

Oktober

Föredrag av professor Lars Edgren på Malmö stadsbibliotek
Torsdagen den 28 oktober, kl. 18 kommer professor Lars Edgren vid historiska institutionen i Lund att hålla ett föredrag under rubriken ”Att bära i anständigt sällskap. Ära och stånd i sjuttonhundratalets Malmö”. Ett föredrag om sociala grupper i 1700-talets Malmö. Efteråt kommer det finnas möjlighet att ställa frågor. Frukt och vatten erbjuds vid sammankomsten.

Anmälan måste göras via e-post medlem-mkhf@telia.com senast 21 oktober. Vänligen ange i ämnesraden: ”Anmälan 28 oktober”. Bekräftelsemail skickas. Obs! Begränsat antal. Vid förhinder måste avanmälan göras.

Plats: Malmö Stadsbibliotek. Tid: kl. 18–19.

November

Arkivens dag
Endast digitalt i Malmö - Besök istället:
Arkivens dag 2021 - Online - Malmö stad (malmo.se)

Lördagen den 13 november är det Arkivens dag och i år sker visningar
och föredrag på temat ”Röster i Arkiven”. Arkiven är en länk mellan dåtid, nutid och framtid. Vill man veta vad som verkligen hände och hur samtiden upplevde händelsen är det till arkiven man ska gå. Där finns den levande historien – i original! Traditionen bjuder också att vi säljer ett urval av våra årsböcker och övriga skrifter till förmånliga priser denna dag! Ta gärna med någon god vän och introducera arkivet och föreningen. Ingen föranmälan krävs. Annonseras även genom Malmö stadsarkiv. INSTÄLLD

BOKFÖRSÄLJNING Vi hänvisar istället till "Jul på slottet" (se nedan.)

Jul på slottet
Söndagen den 28 november hålls en stämningsfull julmarknad utomhus på Malmöhus slott. Jul på slottet fortsätter att lägga fokus på hantverk och försäljning som bygger på gamla och nya traditioner. Föreningen kommer i år att deltaga med bokbord med utvalda böcker och medlemsinformation! Ingen föranmälan krävs.

Arrangemanget annonseras också genom Malmö Museer.
Plats: Malmöhusvägen 6.

December

Julsammankomst på Malmö Museer
Måndagen den 6 december, kl. 18 ordnas det besök på Malmö Konstmuseum med efterföljande julbord på restaurang Wega. Vi tänker oss en härlig kväll som inleds med glögg och visning.

Deltagarna delas i två grupper som bjuds på glögg och får en guidad visning i Malmö Konstmuseums nyöppnade samlingsutställning ”Samlingen”. Härefter är det uppdukat till festligt julbord med måltidsdrycker på restaurang Wega. Möjlighet att köpa till vin och öl finns på plats.

Anmälan måste göras via e-post medlem-mkhf@telia.com senast 22 november. Vänligen ange i ämnesraden. ”Anmälan 6 december”. Uppge namn och telefonnummer.
Plats: Malmö Museer/ Malmö Konstmuseum, julbord på restaurang Wega.
Samling i entrén Malmöhusvägen 6. Tid: kl. 18–21.

Obs! begränsat antal: Max 50 pers. Pris: 300 kronor. Betalningsinstruktioner skickas i svarsmail i samband med att vi bekräftar gjord anmälan. Vid förhinder måste avanmälan göras.

Föredrag

Läs mer om Ulla Hårdes föredrag från föreningens årsmöte torsdagen den 17 september 2020.

Övrigt

  • Extra erbjudande: Inbjudan till deltagande på Malmö Museer 22 september

Välkomna till finsk soaré. Historikern Göran Larsson kommer genom sitt föredrag ge tillbakablickar hur möten mellan Finland och Skåne har skett på olika sätt. I äldre tid ofta som en del av krigen mellan Sverige och Danmark, men i senare tid i fredligare syfte. Pianisten Reeta Maria Rajala kommer att spela finsk repertoar.

Datum: 22 september
Tid: Klockan 19.00
Plats​: Skovgaardsalen, Malmö Museer, Slottsholmen

Anmälan görs via Malmö Museers bokning: 040-344423 eller skriv till: boka.museum@malmo.se

  • Boken Gryps 13: Blomsterhandlarliv – Kvinna och företagare vid Nobelvägen säljs vid höstens bokbord och går även att beställa via medlem-mkhf@telia.com Pris 225 kronor (inkl. exp. och frakt).
  • Malmö stads historia, band 9:  Information om boken hittar du här.
  • Våra årsböcker digitaliseras kontinuerligt och genom vår hemsida blir de läsbara. På stadsarkivets expedition saluförs våra senaste böcker. Hemsida Malmö stadsarkiv: www.malmo.se/stadsarkivet.

Ta gärna direktkontakt med sekreteraren Rita Rohlin på 0706 17 97 64 eller per e-post mkhf@telia.com om du har funderingar som du önskar vidarebefordra till styrelsen eller har frågor om programverksamheten. Medlemsärenden/adressändringar sker till: medlem-mkhf@telia.com.