Program 2021

Sommarhälsning

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

I över ett år har vi nu levt i ovisshet och inte kunnat genomföra några av de arrangemang som vi hade planerat. Men nu hoppas vi att kunna komma igång i höst igen när de flesta av oss är fullvaccinerade.

Men innan jag kommer till höstens program vill jag av hela mitt hjärta tacka Göran Larsson för 19 fantastiska år som föreningens ordförande, att fylla hans skor är inte möjligt. Men jag ska göra mitt bästa på mitt vis och vill också framföra ett stort TACK för förtroende från er medlemmar att ni valde mig till ordförande!

Fastän det har varit ett annorlunda år, så har bokproduktionen fortsatt som tidigare, en som vanligt spännande Elbogen har getts ut och skickats till er i april månad. Hoppas att ni också med stort intresse har läst årets bok, vill inte puffa för någon speciell artikel, för som vanligt så speglas många aspekter på vårt Malmö.

Alldeles varm från tryckeriet är Gryps nummer 13 med titeln “Blomsterhandlarliv - Kvinna och företagare på Nobelvägen” skriven av Ingrid Schwanborg. 

Programgruppen planerar höstens första program till slutet av september och då kommer bl.a. boken att presenteras och kunna köpas på plats.

I oktober planerar vi en föreläsning kring en nyutkommen bok om Malmö och november innehåller både “Arkivens dag” och ”Jul på Slottet”.

Och i början av december planerar vi en julsammankomst på Malmö Museum.

Det fullständiga programmet kommer i början av september.

Information om hur att köpa och hämta ”Malmö stads historia, Band 9, 1990–2020” kommer också med detta utskick i början av hösten.  

Jag hoppas att vi kommer att ses i höst på några av våra planerade arrangemang - hjärtligt välkomna!

Vi från styrelsen önskar er alla en skön sommar!

 

Med vänliga hälsningar

Gunilla Konradsson-Mortin

Ordförande

Årsmöte

Korrespondensårsmöte har avhållits den 30 april 2021 med 87 deltagande medlemmar som lämnat sina poströster enligt utsänd kallelse med dagordning till samtliga medlemmar. Protokollet är nu justerat och kan läsas här.

Övrigt

Vi saknar ännu en del medlemmars e postadress eller besked om önskan att erhålla fortsatt brevutskick. Meddela därför gärna din aktuella e-postadress till registret genom medlem-mkhf@telia.com om du inte redan gjort det.

Lite längre fram på våren kommer Du även att kunna läsa fler av våra äldre böcker och skrifter då de nu blivit skannade och digitaliserade.

Föredrag

Läs mer om Ulla Hårdes föredrag från föreningens årsmöte torsdagen den 17 september 2020.

Övrigt

Våra årsböcker digitaliseras kontinuerligt och genom vår hemsida blir de läsbara. På stadsarkivets expedition saluförs våra senaste böcker. Hemsida Malmö stadsarkiv: www.malmo.se/stadsarkivet.

Ta gärna direktkontakt med sekreteraren Rita Rohlin på 0706 17 97 64 eller per e-post mkhf@telia.com om du har funderingar som du önskar vidarebefordra till styrelsen eller har frågor om programverksamheten. Medlemsärenden/adressändringar sker till: medlem-mkhf@telia.com.