Kontakt

Malmö Kulturhistoriska Förening

c/o Malmö stadsarkiv, Malmö stad
205 80 Malmö
BG 5326-3117

Besöksadress

Bergsgatan 20
Tel. 0706 17 97 64
mkhf@telia.com

Medlemsärenden

medlem-mkhf@telia.com