Bildklipp

Från programverksamheten

Föredrag "Prisade Limhamnshus" - Ulla Hårde

Läs mer här

Måndagen den 25 februari Malmö på 1700-talet generellt och 1792 specifikt. Lars Svensson om sitt arbete med
boken Abraham Ekerholms dagboks-anteckningar från 1792.

Vårutflykt lördagen den 25 maj till Limhamn, en stadsdel i förändring.  Med guidning av Elisabeth Ivansson och  Roland Öhrstrand togs en promenad i Gamla stan samt besök på Limhamns museiförenings utställning på Soldattorpet invid Limhamnsvägen och lunchen intogs vid Dragörkajen.

Måndagen den 16 september besöktes S:t Petri kyrka.  Carl Adam Landström, kantor och organist, förevisade och spelade på den nya orgeln. Anders Reisnert berättade om resultaten från undersökningarna i kyrkan under 2018.

Måndagen den 14 oktober samlades vi under vinjetten Malmö Kulturhistoriska Förening 110 år på Malmö stadsarkiv. Stefan Ersgård berättade om arbetet med Leif Ljungbergs bok. 

Lördagen den 9 november var det Arkivens dag med visningar och föredrag på temat Gömda företeelser och glömda människoöden. Peter Bager visar upp föreningens böcker.

Måndagen den 25 november firades Jubileum – Malmö stadsteater 75 år och Malmö Opera 25 år, ett samarrangemang med Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Kåseri av Carl Håkan Larsén om sitt liv som recensent. Saara Rauvala sjöng Romanser vid aftonens supé, 235 personer deltog.

Söndagen den 1 december deltog föreningen i Malmö Museers offentliga arrangemang: Jul på slottet – en stämningsfull julmarknad för stora och små. Försäljning av föreningens böcker samt medlemsvärvning.

Gamla visor spelas på Malmö stadsarkiv den 29 februari 2016

Höstutflykt 10 september till Cisternerna i Sondermarken nära Fredriksbergs slott, Köpenhamn

Julsammankomst 5 december på Malmö Museer.

Mitt hjärtas Malmö den 27 och den 29 mars 2012

Årsmöte den 18 april 2012

Ystad estrader 26 maj 2012

Besök i fängelsehålorna 3 oktober 2012

Skånska bokmässan i Helsingborg 20-21 oktober

Media Evolution City den 12 december 2012

Malmö skolmuseum den 16 februari 2011

Årsmöte den 12 april 2011

Vårutflykt den 23 maj 2011

Besök på lilla Kafferosteriet den 21 september 2011

Besök på idrottsmuseet lördagen den 8 oktober 2011

Rolf Johnson berättar om Barnrikehusen och Moltex

Från "Mode utan midja" till "Kryddor från Rosengård"

Malmö hospital I 1500-talets Malmö

Konstnärsäventyr med Bruno Karlson som guidar från stentryck till digitaltryck den 2 mars 2010

Elbogen 2009 - Malmö Kulturhistoriska Förenings årsbok - så blir den till

Vårutflykt lördagen den 22 maj 2010

Höstutflykt. Favorit i repris den 11 september 2010

Höstutflykt till Lund den 22 september 2010

Föredrag on Nattmannen - Rackaren den 28 september 2010 på Malmö stadsarkiv

Kvarndala Gård den 11 december 2010

Nöjeslivet på 1800-talet den 18 februari 2009

Pressmöte den 25 mars Jubileumsboken Gryps 10: Stadsporträtt

Malmö Kulturhistoriska Förening - 100 år - 2009

Jubileumsmiddag 26 mars 2009

Malmös kanalbroar söndagen den 24 maj 2009

Höstutflykt lördagen den 19 september 2009

Malmö Teater 200 år

Den 9 december 2009

Freden i roskilde - 350 år. Den 4 mars 2008

Årsmöte den 9 april 2008 i skabersjösalen, SAS Radisson

Vårutflykt till Johannamuseet den 24 maj 2008

Lundabesök den 4 september 2008

Malmös årsringar 

Kronprinsens Husarer på Malmö Museer den 9 december 2008

Kaffe är mer än bara kaffe. Måndagen den 26 februari 2007

Årsmöte den 11 april 2007 på Malmö Konsthall

Vårutflykt i samband med Ystads Fornminnesförenings 100-årsjubileum den 13 maj 2007

Höstutflykt den 3 september 2007 på Malmö Museer. Ett samarrangemang med Föreningen Gamla Lund.

Chokladprovning på Gamla Mazettifabriken i Malmö den 7 november 2007

Decemberlunch 2004

Höstutflykt till Lund 2 september 2004

Årsmöte april 2004

Vårutflykt den 21 maj 2005

Augusti 2005

December 2005

Vandring bland historiska minnesmärken i en 100-årig park i maj 2006

Höstutflykt till Lund den 18 september 2006

Höstmöte den 27 november 2006