Medlemskap

Bli medlem

Avgiften för medlemskap i Malmö Kultur­historiska Förening är 125 kronor. Extra familje­medlem betalar 25 kronor.

För detta får man föreningens årsbok, subventionerade utfärder och studiebesök, samt möjlighet att köpa föreningens övriga böcker och skrifter till reducerat pris.

Vi har just nu problem med mailhantering via formuläret. ANVÄND EJ FORMULÄRET.
Vänligen sänd istället ett mail direkt till: medlem-mkhf@telia.com.
Tack för din förståelse och välkommen att kontakta oss.

Medlemmar som ändrar adress uppmanas att skriftligen anmäla detta genom att skriva till:

Malmö Kulturhistoriska Förening
c/o Malmö stadsarkiv, Malmö stad
205 80 Malmö

eller skicka e-post till:
medlem-mkhf@telia.com

Telefon till sekreteraren 0706-17 97 64

Hantering av personuppgifter

Kort om Malmö Kulturhistoriska Förening

Den 26 mars år 1909 samlades ett stort antal malmöbor i källaren till Jörgen Kocks hus för att bilda Malmö Fornminnes-förening. År 2001 ändrades namnet till Malmö Kulturhistoriska Förening.

Redan vid bildandet var en av huvuduppgifterna att sprida information, kunskap och förståelse för Malmös historia. Kring sekelskiftet 1900 genomgick Malmö stora förändringar då flera historiska miljöer försvann och föreningens uppgift är även framgent att värna om miljöer av betydelse för stadens historia.

Böcker

Föreningen har sedan 1933 gett ut en årsbok. Denna publicering kompletterades år 1990 med en skriftserie, Gryps. Här publiceras större uppsatser eller monografier.

Stipendium

Föreningen förfogar också över ett antal donationer som bildar underlag för utdelning av stipendier och bidrag till arkeologisk och historisk forskning kring Malmös historia.

Program

Föreningens verksamhet består även av flera programpunkter varje år. Dessa kan bestå av en föreläsning  i Malmös historia, en visning av aktuell utställning eller arkeologisk undersökning.

Föreningen har ett nära samarbete med kulturinstitutioner i Malmö som Stadsarkivet, Malmö Kulturmiljö och Stadsbiblioteket.