Personuppgiftspolicy

 

Angående föreningens behandling av personuppgifter

De personuppgifter som Malmö Kulturhistoriska Förening registrerar om sina medlemmar är:

  •  Namn
  •  Adress
  •  E-postadress
  •  Typ av medlemskap (enskild medlem eller familjemedlem)

Personuppgiftsansvariga är styrelsen.

Personuppgifterna används för att uppfylla föreningens åtagande gentemot medlemmarna genom att sända ut information om föreningens verksamhet samt för utskick av årsboken.

Personuppgifterna används endast inom föreningen och lagras så länge personen ifråga är medlem i föreningen. Medlemskapet grundas på inbetald årsavgift.

Om en medlem vill få tillgång till de uppgifter som registrerats eller får dem rättade kan man kontakta föreningens sekreterare på telefon 070-6179764 eller e-post: mkhf@telia.com

Klagomål på föreningens hantering av personuppgifter kan lämnas till Datainspektionen.