Gryps nr 7

På Kongl. Priwilegierade Theatern i Malmö: Malmö teaters första tid speglad i dess affischer

Innehåll

Ragnar Gustafsson: "På Kongl. Priwilegierade Theatern i Malmö : Malmö teaters första tid speglad i dess affischer" [huvudredaktör: Rita Abrahamsson]. (2001)

Utdrag av protokoll vid bolags­stämma 1807

Prolog uppförd på Priviligierade Theatern i Malmö till firande af Hans Maj:t Konungens höga namndag den 28 januari 1811

Läs boken online