Gryps nr 2

Malmö Stadsarkiv: handledning till judiciella arkiv

Innehåll

Malmö stadsarkiv: handledning till judiciella arkiv [utgiven av Malmö fornminnes­förening]. (1991)

Gryps nr 2 Malmö Stadsarkiv: Handledning till judiciella arkiv 1991.

Denna skrift utkom i en reviderad och utökad upplaga 2009 under namnet ”Handledning till judiciella arkiv i Malmö stadsarkiv” som finns att köpa på Malmö Stadsarkiv.

”När teatern kom till Malmö” utgiven av Malmö Museer och Malmö Stadsarkiv 2009. Finns att köpa på Malmö Stadsarkiv och Malmö Museer.

Isak Ludvig Stenberg av Harry Lindholm, särtyck ur Elbogen 1991 (se digitaliserade utgåvor av Elbogen på denna hemsida). Stenberg var lektor vid Malmö Latinskola under andra häften av 1800-talet.