Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2005

Innehåll

 • Ingemar Billberg in memoriam av Göran Larsson och Anders Reisnert
 • Ingemar Billbergs tryckta skrifter av Lars Svensson
 • Malmö Hamn - Bakgrund och utveckling av Ingemar Billberg
 • Lagar, brott och straff i 1500-talets Malmö av Åke Norström
 • Möllevångs park och de Suellska trädgårdsodlingarna
  av Jenny Kirsten Bille & Maja-lena Refsbäck
 • Tapetmålningen i matsalen på Katrinetorp - framtagning, konservering och restaureringav Christina Gräbe
 • Kvarndala gård av Olof Jönsson
 • Linderska plundringsmålet - om ett brottmål i 1890-talets Malmö av Joakim Jörnfalk
 • Ett långt provisorium - Malmö stadsbibliotek i hotell och restaurang Tunneln 1905-1946av Bo gentili
 • Nytt om antikvariskt 2005 av Anders Reisnert och Mimmi Tegnér
 • Nytt om arkivariskt 2005 av Cecilia Jansson
 • Verksamhetsberättelse 2004

Omslagsbild: SDel av Erik Dahlbergs gravyr över Karl X Gustavs intåg i Malmö 1658.

Boken kan läsas online