Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2017

Innehåll

 • Starten på massutvandringen via Malmö 1852-1874 av Henning Bender
 • Anna Grönvalls kappfabrik — en bildberättelse
  Av Anette Sarnäs & Kerstin Martinsdotter
 • Rundan — en bildberättelse om en 70-årig kanalbåt
  Av Anette Sarnäs & Kerstin Martinsdotter
 • Byggmästarna i Malmö fram till 1900
  Av Staffan Gudmundsson
 • Den moderna saluhallen i Malmö — från torghandel till gourmetpalats
  Av Martin Andersson
 • Malmö Tivoli och den danska synden
  Av Anette Sarnäs
 • Möten med Jacques Werup
  Av Stefan Ersgård
 • Nytt från arkivet 2017
  Av Anette Sarnäs
 • Nytt från Malmö museer 2017
  Av Katarina Carlsson
 • Malmö Kulturhistoriska Förenings verksamhetsberättelse 2016

Omslagsbilder: Dagmar Hansen uppträdde vanligen i kostymer som designats speciellt för henne. De fick moralens väktare att explodera. Bild i privat ägo. Harald Bager, fotograferad 1898, ägde Tivoli-tomten och gillade inte Dagmars framträdande. Ur Einar Bagers samling på stadsarkivet.

Boken kan läsas online - Elbogen 2017