Gryps nr 9

Malmökvinnor

Innehåll

Margareta Schenlær: "Malmökvinnor" [huvudredaktör: Rita Abrahamsson] (2003).

Läs boken Malmökvinnor online

Texten på omslagets baksida:

I 1864 års inflyttningslängd för S:t Petri församling finner man restauratören Ernst Kramer inflyttad från Tyskland – och den lilla krumeluren i marginalen som talar om att han också hade en hustru, Anna. Men denna kvinna var naturligtvis en självständig människa, som också kunde konsten att sköta ett hotell och som klarade affärerna ensam när maken gått bort. Många är böckerna om män, men kvinnornas plats i historieböckerna är mycket ringa. Den här boken berättar om några av alla de Malmökvinnor som ensamma eller tillsammans med fäderna, makarna, bröderna och sönerna skapat avtryck i Malmös historia. Den ger också förslag på rundvandringar i dessa kvinnors fotspår i dagens centrala Malmö.

Margareta Schenlær, Malmö 2003 

Margareta Schenlær är född 1933 i Hälsingland och Malmöbo sedan mitten av nittiotalet. Hon har arbetat som adjunkt i engelska och tyska i Östergötland och har vid sidan av lärararbetet studerat 100 poäng historia vid Linköpings Universitet, varav de sista 40 i kvinnohistoria, Boken har tillkommit under flera års intensivt letande efter fakta och bildmaterial i arkiv och bibliotek om dessa kända och okända Malmökvinnor.