Föredrag

"Prisade Limhamnshus" - Ulla Hårde

Den 17 september 2020 berättade journalisten och författaren Ulla Hårde om sin bok ”Prisade Limhamnshus” för Malmö Kulturhistoriska förening.
Boken lyfter fram några av de många entusiaster som renoverat äldre hus i Limhamn. Eller byggt nytt och därmed utvecklat områdets skönhetsvärde. Byggnaderna har belönats med Bevarandepriset av Limhamns miljöförening. Det är fyrtioåtta spännande berättelser med ett unikt historiskt bildmaterial och många fina nytagna fotografier. Plus en karta med alla husen inprickade.

Med boken ”Prisade Limhamnshus” i handen kan man vandra runt i Limhamn och njuta av de vackra miljöerna. De tidiga småhusen i Limhamn byggdes i regel av fattiga fiskare och kalkbruksarbetare som inte hade råd med några extra utsmyckningar. Det skapade också en enhetlig och harmonisk bostadsmiljö som är en viktig del av Limhamns historia.

Föredragshållaren Ulla Hårde på föreningens årsmöte.

Tuff renovering

Många av husen såg förskräckliga ut innan de byggdes om.
Som det förfallna hörnhuset vid Gamla gatan nr 10 och Västra Ansgarigatan. Det hade stått tomt i tio år när ett ungt par bestämde sig för att rädda det. Fastigheten bestod egentligen av två olika byggnader. Huset mot Gamla gatan hade fungerat som sybehörsaffär och galleri. Verksamheten lämnade tre skyltfönster mot Gamla gatan efter sig. Byggnaden mot Västra Ansgarigatan hade fungerat som övernattningsställe för hemlösa.

Det hade regnat in och bjälklagen hade drabbats av hussvamp. Det var ett jättearbete rensa upp allt bråte, att såga och byta ut det skadade träverket och komplettera den murade stommen för att få huset i ett beboeligt skick. Det unga paret återskapade de forna sexglasfönstren från sent 1800-tal, behöll den gamla väderbitna entrédörren och lade enkupigt tegel av gammal modell på taket. Den enda yttre förnyelsen var den diskreta takkupan mot Gamla gatan. Husets insida hölls enkel och stram, men också mysig med öppen spis och bjälkar i taket.

- Man ska dock inte veta vad man ger sig in i, konstaterade mannen i familjen när han efter ett och ett halvt år slit äntligen kunde flytta in i huset.

Det vackra hörnhuset på Gamla Gatan 10 räddades av ett ungt par.

Gamla gatan 10 som det såg ut på 1970-talet.

Ett trolleritrick

Det rosa huset på Carl Johansgatan 49 har genomgått två märkliga ombyggnader. Från en stilig 1800-talsbyggnad med glasad veranda och en dekorativ cirkel i frontespisen till en stadig villa klädd i rött tegel (sent 1940-tal) och därefter tillbaka till den putsade fasaden igen på 1980-talet! Inklusive glasad veranda och cirkel i frontespisen. Hur har detta varit möjligt?

Jo - när det röda tegelhuset skulle säljas kring år 1980 infann sig två romantiska spekulanter som såg ett foto av det ursprungliga huset och som bestämde sig för att återställa det! De anlitade en arkitekt, som med fotot som förebild återskapade byggnaden i nära nog ursprungligt utseende. När huset var klart anlade de nya innehavarna en trädgård med doftande, gammaldags rosor och perennrabatter med dagliljor, pioner och flox. Vackrare kunde det inte bli! Så klart att huset belönades med Bevarandepriset.

Det rosa huset på Carl Johansgatan 49.

Samma hus med tegel från sent 1940-tal.

Originalet från sent 1800-tal.  I mitten ses Nils Jönsson, som troligen byggde huset. Från vänster en okänd inneboende, därefter Johanna Jönsson, gift med Nils, samt barnen Torsten (på gunghäst), Severina (med hatt närmast pappa Nils) samt Victor (med cykel) och Robert (på taket). Övriga barn är okända.

Fiskarens hus

Det lilla vitmålade huset på Tycho Brahegatan 15 som byggdes av fiskaren Per Olsson i slutet av 1800-talet är ett välbevarat exempel. Det är ett typiskt Limhamnshus med papptak, spröjsade fönsterbågar och en vacker pardörr. Den senaste innehavaren, som köpte huset på 1970-talet, belönades med det första Bevarandepriset år 1984. Bland motiven framhölls vikten av att hon behållit husets själ. Att hon bevarat det gamla papptaket, underhållit fönster och dörrar på ett förtjänstfullt sätt samt avstått från extra prydnader. Det var husets enkla framtoning – utan senare tiders takkupor, glasade verandor, fönsterluckor, perspektivfönster och moderna villadörrar – som premierades.

Fiskarens hus – en klassiker på Tycho Brahegatan 15.

Bronsplakett

Bevarandepriset består av en liten bronsplakett som skapats av konstnären Christina Ringsberg. För urval och arbete kring priset svarar Bevarandegruppen, som under årens lopp bestått av olika arkitekter, antikvarier och andra byggkunniga med äldre och även nya tiders byggnader som specialitet. Ulla Hårde är gruppens ordförande. Limhamns miljöförening startade år 1974 bland annat för att slå vakt om Limhamns särdrag som småstad och fiskeläge.