Skriftserie och böcker

När teatern kom till Malmö - Boken om ett tvåhundraårsjubileum

Innehåll

"När teatern kom till Malmö - Boken om ett tvåhundraårs­jubileum" Malmö museer; Malmö stadsarkiv (2009)

"När teatern kom till Malmö - Boken om ett tvåhundraårsjubileum" blev klar lagom till 200-årsdagen den 16 oktober 2009. Boken är rikligt illustrerad (160 sid.) och är en skrift om teatern och operahuset som hörde till de främsta i riket. Där i salongerna vid Gustav Adolfs torg skapades betydande svensk scenisk konst. Malmö Kulturhistoriska Förening har tidigare genom Ragnar Gustafson dokumenterat "Den Konglige priwilegierade Theatern" i Gryps nr 7. Vi erbjuder nu våra medlemmar att köpa jubileumsboken tillsammans med Gryps nr 7 för 200 kronor direkt genom Stadsarkivet i Malmö. Enbart teaterboken säljes för 150 kronor. Önskas böckerna skickade görs beställning genom föreningens sekretare och sändes mot faktura och tillkommande fraktkostnad. Enbart "När teatern kom till Malmö" går också att köpa på Malmö Museer, Teatermuseet och kan köpas eller beställas genom bokhandlarna på ISBN 978-91-633-5981-1.