Skriftserie och böcker

Motsättning och samverkan

Innehåll

"Motsättning och samverkan. Festskrift till Einar Bager. Nya bidrag till Malmös historia på 100-årsdagen den 19 april 1987". (1987)

Läs boken online