Malmö stads historia

Del 9, 1990-2020

Omslag-baksida-Malmö-stads-historia

Bakgrund

 

I en motion till stadsfullmäktige i Malmö 1953 väcktes tanken att ge ut ett bokverk över Malmö stads historia. Efter utredning av förutsättningarna beslutade stadsfullmäktige 1957 att tillsätta en redaktionskommitté som skulle svara för tillkomsten av historieverket. Det första bandet utkom 1971 och den sjunde delen 1994, omfattande åren 1939–1990. Band 8 var ett registerband till de tidigare delarna. 2014 tillsattes en ny redaktionskommitté för att ge ut ett band om tiden 1990–2020.

Malmö stads historia del 9, 19902020, utkom i december i fjol och var ett samarbete mellan Malmö stad och Institutet för studier i Malmös historia vid Malmö universitet. Framtagandet av bokverket som består av drygt 800 sidor i två band har involverat drygt 60 personer varav många forskare vid universiteten i Lund och Malmö.

Bokverket har finansierats av Malmö stad, Malmö Förskönings- och Planteringsförening, Malmö Kulturhistoriska förening, samt Inga och John Hains Stiftelse för vetenskaplig humanistisk forskning.


Nionde delen (1990-2020), 2 band i en kassett:

Band 9:I
I Turning Torsos tidevarv
Malmö i förändring
Nya siluetter - förändringen tar form
 
Band 9:II
Lärdom och kunskap
Kultur och fritid
Idrotten i Malmö