Gryps nr 8

Med Malmö i minnet: Malmö stadsarkiv 100 år

Innehåll

”Med Malmö i minnet: Malmö stadsarkiv 100 år” [huvudredaktör: Kerstin Martinsdotter; redaktionskommitté: Göran Larsson …] (2003).