Gryps nr 5

Allt ljus på Malmö. Nordiska Industri-och slöjdutställningen i Malmö sommaren 1896

Innehåll

”Allt ljus på Malmö. Ett hundraårsminne 1896-1996. Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö sommaren 1896” [redaktion: Ingmar Billberg …] (1996).