Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2021

ELBOGEN 2021

Innehåll

 • En eldsjäl bodde inom honom - Anteckningar om Hagbard Isberg
  Av Anna Svenson
 • Världsomseglaren Nils Werngrens liv i Malmö
  Av Charlotte Röing
 • Elma Danielsson
  Av Aniko Wolf
 • Det händer i trafiken - En bildberättelse
  Av Anette Sarnäs och Kerstin Martinsdotter
 • Malmöjudarna 1952–1971 – Kosher, fraiheit fun religie un jubileien
  Av Arne Järtelius
 • Gustaf Fröding i Malmö
  Av Anette Sarnäs
 • I säkert förvar – En tullkista från 1600-talet
  Av Nina Wiklund
 • En skärskådning av historiska fakta om belägringen av Malmö 1644
  Av Anna-Mi Wendel
 • Nytt från Malmö stadsarkiv 2021
  Av Anette Sarnäs
 • Nytt från Malmö Museer 2021
  Ledtrådar – Ny historisk basutställning på Malmö Museer.
  Av Yvonne Magnusson
 • Nytt från Biblioteken i Malmö
  Av Johan Björkvall
 • Malmö Kulturhistoriska Förening Verksamhetsberättelse 2020

Omslagsbild: Målningen i trappan ner till samlingssalen är skapad av den judiska konstnären Lennart Rosensohn. Bysten till höger föreställer kantor Israel Gordon och är gjord av sonen Willy Gordon. – Foto: Kerstin Martinsdotter. Fig. 3, s. 76

Boken kan läsas online - Elbogen 2021