Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2017

Innehåll

  • Starten på massutvandringen via Malmö 1852-1874 av Henning Bender
  • Anna Grönvalls kappfabrik — en bildberättelse av Anette Sarnäs & Kerstin Martinsdotter
  • Rundan — en bildberättelse om en 70-årig kanalbåt av Anette Sarnäs & Kerstin Martinsdotter
  • Byggmästarna i Malmö fram till 1900 av Staffan Gudmundsson
  • Den moderna saluhallen i Malmö — från torghandel till gourmetpalats av Martin Andersson
  • Malmö Tivoli och den danska synden av Anette Sarnäs
  • Möten med Jacques Werup av Stefan Ersgård
  • Nytt från arkivet 2017 av Anette Sarnäs
  • Nytt från Malmö museer 2017 av Katarina Carlsson
  • Malmö Kulturhistoriska Förenings verksamhetsberättelse 2016

Omslagsbilder: Dagmar Hansen uppträdde vanligen i kostymer som designats speciellt för henne. De fick moralens väktare att explodera. Bild i privat ägo. Harald Bager, fotograferad 1898, ägde Tivoli-tomten och gillade inte Dagmars framträdande. Ur Einar Bagers samling på stadsarkivet.