Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2016

Innehåll

  • En introduktion till Hospitalskyrkogården
    Av Anders Reisnert
  • De gravlagda på Hospitalskyrkogården
    Av Caroline Ahlström Arcini & Per Lagerås
  • Petter Ståhle och hans trävarufirma — levnadsöden och affärshistoria
    Av Anna-Mi Wendel
  • Från danskt till svenskt tullsystem. Några studier i Skånes tullhistoria 1650-1660 ur ett Malmöperspektiv
    Av Rickard Bengtsson
  • Malmö Stads Adresskalender 100 år av registrering
    Av Christian Kindblad
  • Skräddare Damströms hus på Stortorget — en bildberättelse
    Av Anette Sarnäs & Kerstin Martinsdotter
  • Ett bomullsväveri och dess väverskor
    Av Anna Svenson
  • Förenade Bil på Östra Tullgatan — en bildberättelse
    Av Anette Sarnäs & Kerstin Martinsdotter
  • Malmö AIF: Idrott i klasskampens tjänst Av Linus Sollin
  • Nytt från Malmö stadsarkiv 2016
    Av Anette Sarnäs
  • Nytt från Malmö museer 2016
    Av Katarina Carlsson
  • Malmö Kulturhistoriska Förenings verksamhetsberättelse 2015

Omslagsbild: Gossypium hirsutum, den vanligaste bomullsplantan. Bilden ar hämtad ur The Story of the Thread of Cotton, av Harry Ballam, med illustrationer av Stanley Herbert. London 1952. Foto: Bo 0. Andersson, Malmö stadsarkiv.

Boken kan läsas online - Elbogen 2016