Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2009

Innehåll

 • Minnesruna över Hans Ersgård av Stefan Ersgård
 • Jubileumsåret 2009 av Göran Larsson
 • Styrelsens sammansättning under 100 år av Rita Rohlin
 • Att vårda och bevara minnet av Kjell-Åke Modéer
 • Malmö Kvinnliga Klubb & Läsesällskap - 100 år av Hanne-Louise Ericsson
 • Artistnamn: Ahlgren - Stig Ahlgren i Malmö 1917-1946 av Arne Järtelius
 • En lektion i Teater - Om Malmöteaterns guldålder på 1950-talet av Kjell-Åke Modéer
 • Nattmannen - vidskepelsens frukt av Staffan Gudnundsson
 • Nytt om antikvariskt av Cecilia Jansson
 • Nytt om arkivarisk av Anders Reisnert
 • Verksamhetsberättelse för 2008
 • Bildregister t.o.m. 2007 till skrifter utgivna av Malmö kulturhistoriska föreningsammanställt av Lars Svensson

Omslagsbild: Elbogen - Malmö som det såg ut på 1580-talet. Kopparstick av Franz Hogenberg ur bildverket "Civitates orbis terrarum" (1588).

Boken kan läsas online