Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2004

Innehåll

 • Elisabeth Bager in memoriam av Lars Svensson
 • Elisabeth Bagers tryckta skrifter - En bibliografi sammanställd av Lars Svensson
 • Såsom i en spegel. Om ett 1700-talsbibliotek i Malmö av Elisabeth Bager
 • En medeltida klädesplomb i Pildammsparkenav Ingmar Billberg
 • Musikkonservatoriet / Musikhögskolan i Malmö av Gunnar Sjöquist
 • Cirkus Brazil Jack av Göran Svedberg
 • Två koggar på Malmö redd av Sven Rosborn
 • Carl Sonnenstein Wendt och Malmö stads arkiv av Åke Norström
 • Nytt om antikvariskt 2004 av Ingmar Billberg
 • Nytt om arkivariskt 2004 av Göran Larsson
 • Verksamhetsberättelse 2003

Sigillet på omslagets framsida visar en kogg. Det tillhör en grupp stadssigill som var vanligt förekommande i Hansa-dominerade områden. Teckning av Søren Abildgaard efter ett sigill från ett dokument daterat 1417.

Boken kan läsas online