Gryps nr 13 

Blomsterhandlarliv - Kvinna och företagare vid Nobelvägen

Medlemserbjudande Blomsterhandlarliv

Innehåll:

Denna bok ingår i Malmö Kulturhistoriska Förenings skriftserie GRYPS som består av en serie fristående böcker. Namnet GRYPS härleds från Malmö stadsvapen Gripen, ett heraldiskt fabeldjur med en kombination av örn och lejon givet till staden Malmö av Erik av Pommern 1437. 

Brita övertog Nobella Blomsterhandel som 19-åring 1939. Sju år senare anslöt hennes norske make Annar och de drev affären till 1974. Dottern Ingrid Schwanborg bygger denna berättelse på deras bevarade anteckningar och sin egen ungdomserfarenhet av arbetet i blomsterbranschen från julrusch till sommarstiltje. Brita kom att tillhöra en minoritet av kvinnor som trots familj förvärvsarbetade och dessutom var egenföretagare. Boken speglar ett yrkesliv och en familjs vardagsliv i Malmö decennierna kring 1950-talet med kopplingar till händelser i omvärlden. I kontexten finns Nobelvägens framväxt, Malmö Blomsterhandlareförenings och blomsterförmedlingens agerande och andra världskrigets påverkan på olika sätt.

Innehållsförteckning:

 • "Pudemulja"
 • Nobella Blomsterhandel 1938-1974
 • Doft och skönhet
 • I Möllevångens utkant
  - Nobelvägen
  - Kvarteret Drivan
  - Nobella Blomsterhandel
 • Julrusch, sommarstiltje, bröllopsbesvär och studentyra
  - Årets högtider
  - Livet i glädje och sorg
  - Sommarstiltje
  - När butiken var stängd
 • Blomsterhandlarparet - hur blev det så?
  - Brita
  - Annar
  - Sida vid sida i 28 år
 • Människor kring en butik
  - Stamkunder, storkunder, sällanköpare
  - Fröken Olsson och vi andra
  - Calle Persson och de andra
  - Blomsterhandlarkollegor och hur de organiserat sig
  - Gustaf Ekman - blomsterhandlare, pedagog, organisatör
 • I kapellet
 • Källor och litteratur
 • Bilagor

Medlemserbjudande

"Blomsterhandlarliv – Kvinna och företagare vid Nobelvägen”.

Erbjudandet gäller bok inklusive frakt:  165 kr.  

Beställ genom att skriva till  medlem-mkhf@telia.com 
Ange: GRYPS 13 i ämnesraden.  
Skriv namn, adress och telefon.

Erbjudande för icke-medlem

"Blomsterhandlarliv – Kvinna och företagare vid Nobelvägen”.

Erbjudandet gäller bok inklusive frakt: 200 kr.  
betalning mot faktura

Beställ genom att skriva till  medlem-mkhf@telia.com 
Ange: GRYPS 13 i ämnesraden.  
Skriv namn, adress och telefon.