Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2016

Innehåll

 • En introduktion till Hospitalskyrkogården
  Av Anders Reisnert
 • De gravlagda på Hospitalskyrkogården
  Av Caroline Ahlström Arcini & Per Lagerås
 • Petter Ståhle och hans trävarufirma — levnadsöden och affärshistoria
  Av Anna-Mi Wendel
 • Från danskt till svenskt tullsystem. Några studier i Skånes tullhistoria 1650-1660 ur ett Malmöperspektiv
  Av Rickard Bengtsson
 • Malmö Stads Adresskalender 100 år av registrering
  Av Christian Kindblad
 • Skräddare Damströms hus på Stortorget — en bildberättelse
  Av Anette Sarnäs & Kerstin Martinsdotter
 • Ett bomullsväveri och dess väverskor
  Av Anna Svenson
 • Förenade Bil på Östra Tullgatan — en bildberättelse
  Av Anette Sarnäs & Kerstin Martinsdotter
 • Malmö AIF: Idrott i klasskampens tjänst Av Linus Sollin
 • Nytt från Malmö stadsarkiv 2016
  Av Anette Sarnäs
 • Nytt från Malmö museer 2016
  Av Katarina Carlsson
 • Malmö Kulturhistoriska Förenings verksamhetsberättelse 2015

Omslagsbild: Gossypium hirsutum, den vanligaste bomullsplantan. Bilden ar hämtad ur The Story of the Thread of Cotton, av Harry Ballam, med illustrationer av Stanley Herbert. London 1952. Foto: Bo 0. Andersson, Malmö stadsarkiv.

Boken kan läsas online - Elbogen 2016