Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2015

Innehåll

  • Bokbindare i stadens arkivav Staffan Gudmundsson
  • Damen i kofferten av Anette Sarnäs
  • Judar och andra malmöbor: 1860-1910 av Arne Järtelius
  • Sten Broman - skånsk profil i 1900-talets musikliv av Stefan Ersgård
  • Möllevångs park och de Suellska trädgårdsodlingarna av Jenny Kirsten Bille & Maja-lena Refsbäck
  • Nytt från Malmö museer 2015 av Mimmi Tegnér
  • Nytt från Malmö stadsarkiv 2015 av Anette Sarnäs
  • Malmö Kulturhistoriska Förenings verksamhetsberättelse 2014

Omslagsbild: Söndagsbilaga i den franska tidningen Le Petit Journal om mordet på "Damen i kofferten" - fyndet, offret och mördarna.

Boken kan läsas online