Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2008

Innehåll

Register t.o.m. 2007 till skrifter utgivna av Malmö Kulturhistoriska Förening sammanställt av Lars Svensson

Ur innehållet:
Föreningens stiftande
Publiceringsverksamheten
Tidigare register till föreningens publikationer
Föreliggande register
  1. Kronologiskt huvudregister
  2. Författarregister
  3. Ämnes- och personregister
  4. Nyckelordsregister
Register - Genväg

Nytt om antikvariskt 2008
av Mimmi Tegnér

Nytt om arkivariskt 2008
av Cecilia Jansson

Verksamhetsberättelse 2007

Omslagsbild: Ett urval av omslagsbilder från föreningens årsskrifter, Gryps och andra publikationer.

Boken kan läsas online