Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2007

Innehåll

 • Freden i Roskilde 350 år - Malmö blir en svensk stad
  av Göran Larsson
 • Mätningar och människor. II - Malmö stadsingenjörskontor 1862-1972
  av Susanne Krogh-Bender
 • En verkstad som var en akademi - Om en musikersläkt i Malmö
  av Ulla Fredriksson
 • Rösträttskampen och kvinnliga pionjärer i Malmös kommunalpolitik
  av Åke Nordström
 • Från gosskola till samskola - Malmö latinskola i ett genusperspektiv
  av Karin Embro Larsson
 • Nytt om antikvariskt 2007
  av Mimmi Tegnér
 • Nytt om arkivariskt 2007
  av Cecilia Jansson
 • Verksamhetsberättelse 2006

Omslagsbild: Utflykt till Falsterbohus i början av 1900-talet. Fruarna Anna Stenberg, Elisabeth Quensel, Anna Söderström och fröken Anna Eurenius. Malmö Damsällskap, MSA.

På omslagets baksida: Malmös äldsta stadssigill med bilden av en romansk kyrka.

Boken kan läsas online