Årsboken ELBOGEN 2021

Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2021

Innehåll

 • En eldsjäl bodde inom honom - Anteckningar om Hagbard Isberg
  Av Anna Svensson 
 • Världsomseglaren Nils Werngrens liv i Malmö
  Av Charlotte Röing 
 • Elma Danielsson
  Av Anniko Wolk 
 • Det händer i trafiken - En bildberättelse
  Av Anette Sarnäs och Kerstin Martinsdotter
 • Malmöjudarna 1952-1971 - Kosher, fraiheit fun religie un jubileien
  Av Arne Järtelius 
 • Gustaf Fröding i Malmö
  Av Anette Sarnäs 
 • I säkert förvar - en tullkista från 1600-talet
  Av Nina Wiklund
 • En skärskådning av historiska fakta om belägringen av Malmö 1644
  Av Anna-Mi Wendel 
 • Nytt från Malmö Stadsarkiv 2021
  Av Anette Sarnäs 
 • Nytt från Malmö Museer 2021 
  Ledtrådar - Ny historisk basutställning på Malmö Museer.
  Av Yvonne Magnusson 
 • Nytt från biblioteken i Malmö 2021
  Av Johan Björkvall 
 • Malmö Kulturhistoriska Förening Versamhetsberättelse 2020