Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2019

Innehåll

 • In Memoriam Carl-Axel Stevelius Av Rita Rohlin
 • Hembygd i storstad Av Göran Larsson
 • Pildamms barackerna Av Anette Sarnäs
 • Om Fårabäcks skola, och lite till - tillägg: nya fakta om August Palm Av Anna-Mi Wendel
 • Snickarfamiljen lfvarson i Malmö under skråväsendets tid Av Staffan Gudmundsson
 • Simlärarinnan Gerda Engström Av Anette Sarnäs och Kerstin Martinsdotter
 • Min tid som barnavårdsman - Intervju med Britt Andreasson Av Jeanette Rosengren
 • Enebacken - barnavård i förändring - Intervju med Jinx Zschiedrich Av Suzanne Sandberg
 • Om årsboken Elbogen och 150-årsjubilerande CA Anderssons tryckeri Av Rita Rohlin
 • Tyskt församlingsliv - nätverk och aktörer Av Anders Franzen
 • Dyngkurror, vandlöb och pudrett Av Joakim Frieberg
 • Far, farfar och farfars far Av Bo Gentili
 • Nytt från Malmö stadsarkiv 2019 Av Anette Sarnäs
 • Skulptören Edvard Trulssons villa Av Olga Schlyter
 • Nytt från Malmö Museer 2019 Av Mats Fastrup Malmö
 • Kulturhistoriska Förening Verksamhetsberättelse 2018

Omslagsbild: Snickarämbetets skråkista från 1734. Skråkistan finns bevarad på Malmö Museer. - Foto: Malmö Museer. Fig 6, s.47.