MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Verksamhets­berättelse 2016

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hölls måndagen den 25 april på Malmö Konsthall – Restaurang SMAK – med 53 närvarande medlemmar. Efter årsmötesförhandlingarna följde föredrag av författare Arne Järtelius som berättade om Judar och andra malmöbor fram till 1910. Härefter följde en måltid.
 

Styrelsen

Styrelsen har sammanträtt 7 gånger: den 25 januari, den 31 mars, den 25 april (konstituerande), den 31 maj, den 29 augusti, den 17 oktober och den 5 december 2016.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

 • Göran Larsson,  ordförande
 • Peter Bager,  vice ordförande
 • Robert Herslow,  kassaförvaltare
 • Rita Rohlin,  sekreterare
 • Gunnar Ericson
 • Stefan Ersgård
 • Katarina Forsström
 • Adam Hidestål
 • Gunilla Konradsson
 • Anders Reisnert
 • Carl-Axel Stevelius
 •  

Revisorer

Auktoriserad revisor Peter Hägg som tillsammans med Elisabeth Nordgren granskat föreningens räkenskaper. Revisorssuppleanter auktoriserad revisor Karin Torstensson tillsammans med Birgitta Åkesson.
 

Föredrag, utflykter m.m.

Måndagen den 29 februari inbjöds till föredrag med musikaliska förtecken på Malmö stadsarkiv med Lars ”Linkan” Lindkvist och Bo Anders Dahlskog som drivit projektet Malmövisan i musikföreningen Gÿsslan med insamling av äldre visor i Malmö. De spelade upp musikstycken från samlingsCD:n: Tjo va´ det viftar och nyutkomna Tjo vad det skiftar.
    Vårutflykten ägde rum lördagen den 20 maj till Stadsparken i Lund där nye stadsträdgårdsmästaren Karl-Oscar Seth visade runt. Samarrangemang med Föreningen Gamla Lund.
    Lördagen den 4 juni hölls ett försommarbesök på Suellska villan där landskapsarkitekten Jenny Kirsten Bille berättade om tobaksfabrikören Frans Suell, hans villa och den park med trädgårdsodlingar som en gång anlades vid Barkgatan i Malmö. Kaffe intogs i salongen med 30 närvarande.
    Lördagen den 10 september gjordes en höstutflykt till Köpenhamn och Cisternerna i Søndermarken nära Fredriksbergs slott. Vi fick se en vattenreservoar från mitten av 1800-talet som tömts på vatten 1981 och som gjorts till museum i anslutning till att Köpenhamn utnämndes till Kulturhuvudstad 1996. Därefter intogs måltid på Bjaelkehuset.
    Måndagen den 10 oktober visade bibliotekarien Katarina Forsström bibliotekets litteratur om Malmö.
    Måndagen den 5 december ordnades julsammankomst på Malmö Museer som inleddes med orgelkonsert och föredrag av Anders Reisnert som berättade om jultraditioner genom tiderna. Besöket avslutades med glögg och julbord på Wega. Ett samarrangemang med Malmö Förskönings- och Planteringsförening.
 

Publiceringsverksamhet

Årsboken ELBOGEN 2015 utkom i samband med årsmötet.
 

Malmö stadsarkiv

Lördagen den 12 november var det Arkivens dag med visningar och föredrag på temat bostadsplanering, inredning, migration och hembygd. Carl-Axel Stevelius och Peter Bager ansvarade för utdelning av äldre årgångar av föreningens böcker.
    Föreningen har sitt bibliotek med böcker från utbytesföreningarna på stadsarkivet.
 

Kommittéer

Redaktionskommittén bestående av Rita Rohlin, Stefan Ersgård, Martina Björk, Kerstin Martinsdotter och Anders Reisnert har avhållit ett flertal möten.

Programkommittén bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Gunilla Konradsson har tillsammans med Rita Rohlin förberett årets aktiviteter.

Stipendiekommittén bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Gunilla Konradsson har behandlat inkomna stipendie- och bidragsansökningar.
 

Beviljade bidrag

Styrelsen beslöt att från Malmö Kulturhistoriska Förening utdela medel till:
    Malmö 1692 – en digital rundvandring – eget projekt, 17699 kronor.
    Xenofilia förlag och produktionsbolag  för filmprojektet: ”Civilsamhällets insatser för människor på flykt”, 21420 kronor.
    Teatermuseet  för projektet: ”Bok om Majken Linéus”, 15000 kronor.
    Malmö stadsarkiv  för projektet: ”Förteckning av arkivbestånd från Judiska församlingen”, 40000 kronor.
    Slottsmöllan - Anders Reisnert   för projektet: ”Skrift om Slottsmöllan”, 25000 kronor.

Styrelsen beslöt att från Stiftelsen makarna Sigfrid & Karolina Jönssons minnesfond utdela medel till:
    Xenofilia förlag och produktionsbolag  för filmprojektet: ”Civilsamhällets insatser för människor på flykt”, 13580 kronor.

Styrelsen beslöt att från Leif Ljungbergs stiftelse utdela medel till:
    Kerstin Martinsdotter  för projektet: ”Porträttmedaljonger på gravvårdar på St. Pauli kyrkogård”, 33500 kronor.
    Anette Sarnäs  för projektet: ”Forskning om Malmö cellfängelse, byggnad och personal”, 30000 kronor.
    Malmö stadsarkiv  för projektet: ”Dokumentationsprojekt om flyktingmottagandet i Malmö 2015–2016”, 50000 kronor.
    Institutet för studier i Malmös historia  för projektet: ”Tryckning, layout och bildkostnader för Malmö stads historia del 9” 200000 kronor.
    Sven Rosborn  för bokprojektet: ”Det medeltida Malmö”, 75000 kronor.
    Anders Franzén  för projektet: ”Undersökning av tyskrelaterad migration i Malmö under början av 1900-talet till idag”, 50000 kronor.
    Malmö stadsarkiv  för projektet: ”Nytryck av A.U. Isbergs karta”, 16050 kronor.
 

Leif Ljungbergs stiftelse

Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden.
 

Stiftelsen Makarna Sigfrid och Karolina Jönssons Minnesfond

Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden.
 

Medlemmar

Föreningens medlemsantal under 2016 uppgick till 546 – varav 95 var utbytesföreningar och institutioner.
 

Styrelsen för
Malmö Kulturhistoriska Förening