MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Styrelsen 2018

Göran Larsson [ordförande]

Peter Bager [vice ordförande]

Robert Herslow [skattmästare]

Rita Rohlin [sekreterare]

Gunnar Ericson

Katarina Forsström

Adam Hidestål

Gunilla Konradsson

Anders Reisnert

Carl-Axel Stevelius

Stefan Ersgård