MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Skriftserie och böcker

Boknyhet:
"Abraham  Ekerholms  dagboksanteckningar från 1792"
Utgivna och kommenterade av Lars Svensson (Gryps nr. 12)
Läs om boken här!

Förutom årsboken ger Malmö Kulturhistoriska Förening ut skriftserien "Gryps" och böcker med anknytning till Malmös historia. I Grypsserien har hittills följande publicerats:

Större bilder + info

Nr 1: Rickard Bengtsson: "Ombytta roller. Om Malmötullare som lurendrejare och tullförsnillare 1658 – 1850". (1990)

Större bild

Nr 2: Malmö stadsarkiv: handledning till judiciella arkiv [utgiven av Malmö fornminnesförening]. (1991)

Större bild

Nr 3: Hans Janstad – Sune Rudnert: "Skånska Konstnärsklubben". (1993)

Större bilder

Nr 4: Jan Waernberg: "Bulltofta Flygstation. En berättelse om flygets historia i Malmö 1923-1972". (1995)

Större bild

Nr 5: "Allt ljus på Malmö. Ett hundraårsminne 1896-1996. Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö sommaren 1896" [redaktion: Ingmar Billberg ...]. (1996)

Större bilder + info

Nr 6: Johan Peter Bager (1818-1888): "Johan Peter Bagers reseminnen : En ung mans dagboksanteckningar från en resa till Hamburg och England 1840" [redaktion: Elsebeth Bager, Hans Ersgård]. Finns även översatt till engelska. (1999)

Större bilder + info

Nr 7: Ragnar Gustafsson: "På Kongl. Priwilegierade theatern i Malmö : Malmö teaters första tid speglad i dess affischer" [huvudredaktör: Rita Abrahamsson]. (2001)

(Se även "När teatern kom till Malmö" nedan)

Större bild

Nr 8: "Med Malmö i minnet: Malmö stadsarkiv 100 år" [huvudredaktör: Kerstin Martinsdotter; redaktionskommitté: Göran Larsson ...]. (2003)

Större bilder + info

Nr 9: Margareta Schenlær: "Malmökvinnor" [huvudredaktör: Rita Abrahamsson]. (2003)


» Läs boken online

Större bilder + info

Nr 10: Jubileumsboken "Stadsporträtt : Från Malmö Fornminnesförening 1909 Till Malmö Kulturhistoriska Förening 2009" [redaktionskommitté: Stefan Ersgård ...].(2009)


» Läs boken online

Större bild

Nr 11: Åke Norström: "1500-talets Malmö. Om människor i en stad" [Redaktör: Rita Rohlin]. (2012)


» Läs mer här om boken. Den finns att beställa!

Större bild + info

Nr 12: "Abraham Ekerholms dagboks­anteckningar från 1792 - En tjugotvåårig Malmöbos upplevelser i helg och söcken" [Utgivna och kommenterade av Lars Svensson]. (2018)

 

Bland övriga utgivna böcker återfinns:

Större bild

Einar Bager: "Strövtåg i tid och rum. Malmöhistoriska skisser". (1977)

Större bilder + info

Einar Bager: "Bygge av vrakbräder. Återanvända papper i Malmö bouppteckningar." Utgiven av Malmö Fornminnesförening och Malmö Förskönings- och Planteringsförening. (1981)

Större bild

"Minnen från Malmö under första hälften af innevarande århundrade upptecknade af Ludvig B Falkman ". (1986)

Större bilder + info

"Motsättning och samverkan. Festskrift till Einar Bager. Nya bidrag till Malmös historia på 100-årsdagen den 19 april 1987". (1987)

Större bild

Leif Ljungbergs bibliografi, författare: Kjell-Åke Modéer, utgiven av Malmö fornminnesförening (1970)

Större bild

Isak Ludvig Stenberg, särtryck ur Elbogen 1991, författare Harry Lindholm (2001)

Större bilder + info

Jörgen Kocks gård i Malmö, utgiven av Malmö fornminnesförening och Malmö förskönings- och planteringsförening i samarbete. (1980)

Större bilder + info

Jubileumserbjudande

"När teatern kom till Malmö - Boken om ett tvåhundraårsjubileum" blev klar lagom till 200-årsdagen den 16 oktober 2009. Boken är rikligt illustrerad (160 sid.) och är en skrift om teatern och operahuset som hörde till de främsta i riket. Där i salongerna vid Gustav Adolfs torg skapades betydande svensk scenisk konst. Malmö Kulturhistoriska Förening har tidigare genom Ragnar Gustafson dokumenterat "Den Konglige priwilegierade Theatern" i Gryps nr 7. Vi erbjuder nu våra medlemmar att köpa jubileumsboken tillsammans med Gryps nr 7 för 200 kronor direkt genom Stadsarkivet i Malmö. Enbart teaterboken säljes för 150 kronor. Önskas böckerna skickade görs beställning genom föreningens sekretare och sändes mot faktura och tillkommande fraktkostnad. Enbart "När teatern kom till Malmö" går också att köpa på Malmö Museer, Teatermuseet och kan köpas eller beställas genom bokhandlarna på ISBN 978-91-633-5981-1.

 

Malmö Kulturhistoriska Förening utbyter böcker med en mängd andra föreningar och museer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Nord-Tyskland. Dessa böcker står på Malmö stadsarkiv där medlemmar och forskare har tillgång till dem.
 Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening