MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Skriftserie och böcker

Motsättning och samverkan

"Motsättning och samverkan. Festskrift till Einar Bager. Nya bidrag till Malmös historia på 100-årsdagen den 19 april 1987". (1987)

Motsättning och samverkan

Omslagets baksida

Motsättning och samverkan

© Malmö Kulturhistoriska Förening