MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Skriftserie och böcker

Minnen från Malmö

"Minnen från Malmö under första hälften af innevarande århundrade upptecknade af Ludvig B Falkman". (1986)

© Malmö Kulturhistoriska Förening