MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Höstprogram 2018

Malmö Kulturhistoriska Förening har till uppgift att:

  främja forskning och kunskap om Malmös historia och kulturliv,
  verka för god miljö- och byggnadsvård samt
  genom publiceringsverksamhet göra stadens förflutna levande.

 

Välkommen till höstens spännande aktiviteter!

Vi hälsar nya och gamla medlemmar hjärtligt välkomna till deltagande i höstens arrangemang. Se även Malmö stadsarkivs välmatade höstprogram som våra medlemmar också hälsas hjärtligt välkomna till.

Har Du ännu inte betalt medlemsavgiften för 2018 bör så ske med uppgivande av namn och adress till PG 3 79 25-5. Årsavgiften är oförändrad: 125 kronor för fullt medlemskap inklusive årsbok. Vi kompletterar nu vårt adressregister med e-postadresser och vore därför tacksam om du SNARAST sänder oss dina adressuppgifter till följande adress: medlem-mkhf@telia.com (gäller utbytesföreningar och medlemmar med fullt medlemskap.) Tack på förhand!
 

September

Höstutflykt – Besök på Marint Kunskapscenter

Onsdagen den 26 september, kl. 17.30
Verksamhetschefen Michael Palmgren, en av grundarna till Marint forsknings- och kunskapscenter i Malmö, tar oss med på en visning och berättar om verksamheten inom marin pedagogik och marin utveckling under namnet Marint Kunskapscenter.
Anmälan sker direkt till Malmö stadsarkiv på telefon 040-10 53 00 (telefontid kl. 10–12 ), senast torsdag den 20 september.
Plats: Ribersborgsstigen 4, Malmö.
Tid: kl. 17.30. Vi bjuder på enkel förtäring och vatten. Avgift: 100 kr.
 

Oktober

Bokmässa

Lördagen den 13 oktober, kl. 10.00–16.00. Vi deltar med bokbord.

Föredrag • Panelsamtal • Mingel • Bokförsäljning • Speakers' Corner.

Skånes Hembygdscentrum och Författarcentrum Syd anordnar bokmässa i Lund. Temat 2018 är berättande. Berättelser om människoöden idag, igår och i framtiden. Visning av arkivet 10.00 och 13.00. Adress: Arkivcenter Syd, Porfyrvägen 20, Lund. Tågresenärer:  Tag stadsbuss 5 från Lund centralstation, hållplats Arkivcentrum Syd. Avgiftsfritt. Ingen anmälan.
 

November

Arkivens dag

Lördagen den 10 november är det Arkivens dag och i år sker visningar och föredrag på temat ”Fest och glädje”. Vänligen se bilagt höstprogram. Traditionen bjuder att vi säljer ett urval av våra årsböcker och övriga skrifter till förmånliga priser denna dag, så passa på att komplettera eller välj ut en bok ur skriftserien Gryps. Ta gärna med någon god vän och introducera arkivet och föreningen.
 

December

Jul på slottet – en stämningsfull julmarknad för stora och små

Söndagen den 2 december deltager vår förening med ett marknadsstånd på Malmö Museer där vi visar upp delar av vår bokproduktion och presenterar föreningen. Det vore trevligt om många medlemmar tar chansen att deltaga i ”Jul på slottet”. Fokus på hantverk och försäljning som bygger på gamla och nya traditioner.
Vi presenterar en ny bok i serien Gryps om den unge juristen Ekerholm som levde på 1700-talet och som efterlämnat dagboksanteckningar som Lars Svensson bearbetat under många år för att nu i bokform ge bakgrund, tolkning och uttryck åt en ung mans dåtida liv. Mer om boken här!
Anmälan – ingen föranmälan krävs. Tid: kl. 10.00–17.00. Medtag gärna kontanter för shopping. Stort antal besökare förväntas då det är ett offentligt arrangemang.

Julsammankomst på Konserthuset Malmö Live med föredrag: “Goda grannar” – om Malmö Live och Sjömanskyrkan

Måndagen den 17 december ordnas årets numera traditionsenliga julsammankomst. I år har vi förflyttat oss till Malmö Live för att så många som möjligt skall kunna få ta del av denna årets höjdpunkt. Här serveras  stämningsfull läcker jultallrik och måltidsdryck. Vi inleder med en glögg. Kvällens talare är Jesper Larsson, VD och konserthuschef, som berättar om Malmö Live – om verksamheten idag och om framtidsplaner. Vi kommer också få höra berättas om Sjömanskyrkan som ligger intill. Kvällen är ett samarrangemang med Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Välkomna!
Anmälan – OBS! Anmälan genom förhandsinbetalning.
Deltagaravgift: 350 kronor. Betalning med namn och adress skall ha inkommit senast den 7 december till Malmö Kulturhistoriska Förenings Plusgiro 3 79 25-5.
Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 4.Tid: kl. 18.00–21.30.
Obs! Begränsat antal platser: Anmälan är bindande. Ev. förhinder anmäls i god tid direkt till sekreteraren på telefon 0706-17 97 64.
 

Övrigt

Angående föreningens behandling av personuppgifter registrerar vi namn, adress, e-postadress och typ av medlemskap (enskild medlem eller familjemedlem). Personuppgiftsansvariga är styrelsen.
Uppgifterna lagras endast så länge medlemskap är aktivt och grundas på inbetald avgift. Om en medlem vill få tillgång till de uppgifter som registrerats eller få dem rättade kan man kontakta föreningens sekreterare på telefon 0706-17 97 64 eller e-post: medlem-mkhf@telia.com
Klagomål på föreningens hantering av personuppgifter kan lämnas till Datainspektionen.

Våra årsböcker digitaliseras kontinuerligt och här på vår hemsida elbogen.nu blir de läsbara. På stadsarkivets expedition, Bergsgatan 20, saluförs våra böcker. Hemsida Malmö stadsarkiv: www.malmo.se/stadsarkivet.

Det går alltid bra att ta direktkontakt med sekreteraren Rita Rohlin på telefon 0706-17 97 64 eller per vår ordinarie e-post mkhf@telia.com om Du har funderingar som Du önskar vidarebefordra till styrelsen eller har frågor om programverksamheten.

 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen