MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Medlemskap

Obs! Vi har för tillfället problem med formuläret nedan. Vänligen skriv istället ett e-mail och skicka Dina uppgifter till: medlem-mkhf@telia.com

bild Elbogen

Bli medlem!

Avgiften för medlemskap i Malmö Kultur­historiska Förening är 125 kronor. Extra familje­medlem betalar 25 kronor.
För detta får man föreningens årsbok, subventionerade utfärder och studiebesök, samt möjlighet att köpa föreningens övriga böcker och skrifter till reducerat pris.

bild S:t Petri kyrka Malmö

Medlem kan Du bli genom att fylla i denna anmälan.
 

Medlemmar som ändrar adress uppmanas att skriftligen anmäla detta genom att skriva till:

Malmö Kulturhistoriska Förening
c/o Malmö stadsarkiv, Malmö stad
205 80 Malmö

eller skicka e-post till:
medlem-mkhf@telia.com

Telefon till sekreteraren 0706-17 97 64

» Hantering av personuppgifter

Kortfattat om Malmö Kulturhistoriska Förening

bild Forna Malmö

Den 26 mars år 1909 samlades ett stort antal malmöbor i källaren till Jörgen Kocks hus för att bilda Malmö Fornminnes-förening. Ett 50-tal personer tecknade sig som medlemmar redan på detta första möte.

Föreningens namn var Malmö Fornminnesförening fram till år 2001, då namnet ändrade sig till Malmö Kulturhistoriska Förening.

Redan vid bildandet år 1909 var en av huvuduppgifterna att sprida information, kunskap och förståelse för Malmös historia.

bild Kockums-området

Kring sekelskiftet 1900 genomgick Malmö stora förändringar då flera historiska miljöer försvann och föreningens uppgift är även framgent att värna om miljöer av betydelse för stadens historia.

Bilden ovan: I förgrunden Lilla dockan, f.d. Kockums-området.
Foto: Bo Andersson

bild årsboken Elbogen

Föreningen har sedan 1933 gett ut en årsbok. Denna publicering kompletterades år 1990 med en skriftserie, Gryps. Här publiceras större uppsatser eller monografier. Den senaste volymen i denna serie är nr 9 Malmökvinnor som behandlar olika kvinnoöden i Malmö.

bild bokserien Gryps

Föreningen har ett nära samarbete med kulturinstitutioner i Malmö som Stadsarkivet, Malmö Kulturmiljö och Stadsbiblioteket.

Föreningens verksamhet består förutom bokutgivning av flera programpunkter varje år. Dessa kan bestå av en föreläsning över något tema i Malmös historia eller en visning av någon aktuell utställning eller arkeologisk undersökning. De flesta år anordnas även en utfärd som antingen går till någon del av Skåne eller till andra sidan Öresund.

Föreningen förfogar också över ett antal donationer som bildar underlag för utdelning av stipendier och bidrag till arkeologisk och historisk forskning kring Malmös historia.
-