MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Bildklipp från programverksamheten

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  

Bilder från verksamhetsåret 2015

I Malmö stadsarkivs nya lokaler på Bergsgatan 20 där tidigare tidningen Arbetet haft sin verksamhet inleds året. Måndagen den 23 februari talade journalisten Stefan Ersgård på temat ”När Arbetet blev en modern tidning”. Stadsarkivarien Adam Hidestål berättade härefter om ”Malmö stadsarkiv i nutid”.Vid årsmötet måndagen den 20 april på Malmö Konsthall höll förläggaren Jeanette Rosengren och författare till ”Malmös begravningsplatser” ett intressant årsmötesföredrag.

Efter måltid på restaurang SMAK på Malmö Konsthall delade träsnidaren Jonny Ekdal, som i många år varit revisorssuppleant i föreningen, ut finurliga pusselbåtar till alla närvarande här assisterad av Anna Kuylenstierna.

Styrelseledamoten Carl-Axel Stevelius hjälper till med utskick av föreningens nytryckta böcker och håller koll på lite äldre årgångar på Malmö stadsarkiv.


Vårutflykt med buss lördagen den 23 maj till Birgit Nilssons museum – inleddes med visning av boningshuset följt av Aida-tårta på Stallkaféet. På återfärden gjordes stopp för kransnedläggning vid graven på Västra Karups kyrkogård.Måndagen den 21 september på Teknikens och Sjöfartens museum i ljudtekniskt nyrenoverade hörsalen presenterade ordföranden Göran Larsson och styrelseledamoten Anders Reisnert projekt ”Virtuella historiska modeller”. Med modern datorgrafik fick vi träffa männen bakom projektet och se hela Malmö stad år 1692.


Måndagen den 23 november berättade Bertil Lundahl om Asta Nielsens barndom i Malmö, och senare karriär som ”den första filmstjärnan”. Artikel finns att läsa i Elbogen 2014.


Måndagen den 7 december anordnar föreningen traditionell julsammankomst som föregås av besök i det nyrenoverade akvariet med sina tre avdelningar: ”Djurens fantastiska funktioner, Unika och hotade miljöer och Våra vatten”. Härefter avnjuts Julbord på restaurang Wega tillsammans med Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

 

Sekreterare och redaktör Rita Rohlin välkomnar deltagarna.

 

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  


Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening