MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Bildklipp från programverksamheten

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 


>Videoklipp
Bror Olsson blåste i horn en välkomsthälsning i ombyggd cafeteria.
Snö och is täckte slätten ute vid Kvarndala Gård i Tygelsjö lördagen den 11 december.

Det bjöds på variationsrik jullandgång med julöl eller -must och god stämning.

Gamla klenoder prydde den gamla stall-lokalen och innergården korsades för att besöka arkiv och de väl bevarade utställningsrummen.

Nygammalt kök, ett utomordentligt arkivmaterial och fint linne i skåp med glasdörrar.

Fotosamling på släkt och vänner i Kvarndala gård. Här visar stolt Olof Jönsson mappen med skolbilder på fadern.

Margit Nilsson studerar renoverade verandan och ser på utsikten.

Håkan Erlandsson visar upp affären och därefter ritningar och modeller.

Lars Svensson berättar släkthistorier och Carl-Axel Stevelius anordnar boklotteri.

 

Föredrag om Nattmannen – Rackaren den 28 september 2010 på Malmö stadsarkiv


Tidningsklipp från 1936 i SDS låg framlagt och berättar om Skånska Tattare – zigenare eller rackare?

I fullsatt sal bland åhörarna fanns sonsonen till stadsnattmannen Carl Henriksson som syns på bild då Staffan Gudmundsson inleder sin berättelse om nattmannnens verksamhet i Malmö under 500 år.
 


 

Samling utanför Historiska Museet i Lund. Donatorn Sven Nilsson på piedestal.

Hampus Cinthio talar om medeltida kyrkohistoria. - Fynd under korstolarna.
Det gamla uret i Domkyrkan. - Utsikt från ”Domkyrkogången” i Museet.

4:e våningen, mer att se på Gastelyckan. - Familjen Granhofs fynd – Myntsamling.

Ri Hägerdal vid specialutställning – med tittboxar. Ulla Holmér håller koll på ”Uroxar”.

Ordföranden Göran Larsson tackar Föreningen Gamla Lund och Museichefen Per Carsten för fin visning och överlämnar bok om Malmö Teaters 200-åriga historia.

Samling i Grand Hotels Foyer. - På menyn stod ”Räkmacka och vitt vin”.

Vice ordföranden Cecilia Nelson från föreningen Gamla Lund berättar om tavlor och tal från salen, väggprydd av färgstarka och tongivande män som träffats genom tiderna. Här Sten Broman och Birger Bergh..

 I fullsatt buss kör vi ner i Kalkbrottet där Birgitta Hjärtberg från Gatukontoret guidar.

Fabriken ligger insprängd i kalkväggen och vassen breder ut sig i djupet.

Med buss for vi ner i Kalkbrottet med dimman tätt omsluten kring sällskapen från Malmö Kulturhistoriska Förening och Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Detta område planläggs nu som ett naturreservat med besöksmöjlighet för allmänheten.
Ella Swahn från Gatukontoret informerade och visade bl.a. projekteringen från Kroksbäck till Svågertorp.

Öresundsregionen - Modellbygge som visar Hyllie med Arena, Vattentorn, Citytunnel och påbörjade byggprojekt med affärscentrum, kontor och bostäder.

Byggnad under uppförande
Nya gatunamn
Spårområde

Informationshallen står öppen för allmänheten mellan klockan 12 - 16 sista lördagen i månaden ett bra tag framöver. Välkomna!


Stadsantikvarien Anders Reisnert samtalar med Magnus Alfredsson från Fastighetskontoret utanför entrén till Hyllie Infocenter kring frågeställningar rörande byggplanering och genomförande.

 


 
Även gässen var på utflykt idag.
Deltagarna samlas invid ”Betalstationen” som upprättats invid Malmö museers parkering.

Cementfabriken i Limhamn sett ur olika vinklar från bussfönstret.

Anders Reisnert berättade om historiken kring Kalkbrottets verksamhet.

R F Berg en viktig figur i Limhamn och i Kalkbrottets historia.

Väl framme vid Kalkbrottet tog så Gunnar Ericson och Birgitta Hjärtberg vid för att berätta om naturlivet och projekteringen kring Kalkbrottet.

Här cirkuleras en hajtand och ett fossil och Nils-Axel Månsson dokumenterar.

Gammalt och nytt möts i naturen i Kalkbrottet.
Årets grodyngel simmar vilt.

Utsikten var vidunderlig och några hade tagit med kikare.

När vi lämnade kalkbrottet hade vi turen att få se en Berguv som slagit sig till ro.


En välbehövlig vila med lunch på restaurang Kalk och paus på Victoria Park.

Vi såg oss omkring i alla väderstreck kring Hyllie Citytunnelstation allt medan Gunnar berättade inlevelsefullt om hur stadens Citytunnel vuxit fram.


Så tog vi en liten promenad fram till ”Hyllie Boulevard” och beskådade området där det nya Hyllietorget skall växa fram runt entrén till Citytunnelstationen. Runt taket löper en ljusvagn som roterar med 1 minuts intervall. På inhägnaden beskrivs hur bygget skall framskrida och Carl-Axel Stevelius tara en djup titt.


 

ELBOGEN 2009 – Malmö Kulturhistoriska Förenings Årsbok – så blir den till


Redaktionen sammanträder och fastställer innehållet.
Kristina typsätter artiklarna.
Gustav och Olle Sterner – senior och junior.


En del av den nya maskinparken hos CA Anderssons tryckeri på Norbergsgatan

Bokpackning inför utskick

 Lyssnande medlemmar i hörsalen på stadsarkivet – Bruno Karlson med självporträtt väldigt nära ”fadersbilden” Arvid Karlson (till höger) som var tecknare och skulptör.

Klas Anshelm - en person som påverkat Bruno i tidiga år. Till höger arkitektens hus ”Villa oljelund” med hemmatillverkad grill på gården med ”manligt patos”.

Olika färgtoner ger liv åt Bruno Karlsons egna bilder ”a la prim” dvs ej retuscherade.
I Kina tränas ungdomar hårt
i bildkonsten.

Grottmålningar..
Här berättar han om Kurfursten av Bayern

och berättar om hans tryckeriteknik som för oss fram till: Lito= sten och litografi= stentryck. Sedan tar Bruno med oss på en resa av uppfinningsrikedom med ingredienser som fett, fukt, koppar, tvål och bivax, keramiskt pulver som i samverkan med bläck kan ge fina avtryck med hjälp av stora stenbitar.
Prototyp av
Tryckeripress.
Julbilder och ”stycken”
mångfaldigas.
”Resetryckaren”
i miniformat.


Elsie säljer böcker och deltagarna bjuds på frukt i pausen.


Affischkonst och tryckerikonst i storformat blir verklighet med hjälp av ny tryckeriteknik.


Avslutningsvis visar Bruno Karlson upp sina egna alster som duplicerats med hjälp av modern digitalteknik och mötet avslutas.

 
2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 


Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening