MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Bildklipp från programverksamheten

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

Ordföranden Göran Larsson berättar om ingenjörskonsten i Malmö varefter Automatorkestern spelar Jingle Bells på Tekniska Museet i Malmö.
Filmklipp - se och hör Automatorkestern här »


Jullandgång avnjutes och medlemmar från Ystads Fornminnesförening representerar.

Ordföranden berättar om Malmö Teaters 200-årsjubileum samt introducerar kvällens besök av Nelson Mandela utställningen på Malmö Museer.

Allt från apartheid, vinodling resor mellan Sverige och Sydafrika till pärltavlor och statyer finns representerat denna kväll.

 
Torsdagen den 8 oktober samlades i Skovgaardssalen på Malmö Museer några av författarna för att berätta om arbetet kring en ny bok som producerats med anledning av att Malmö Teater firar 200 år den 16 oktober 2009.

Från vänster syns Göran Larsson, Anders Reisnert, Paul-Christian Sjöberg, Jan Richter, Bengt Liljenberg och Lennart Holmgren (bildansvarig).
 
Starten går från centrum till fots och med buss.

Citytunnelns sträckning ovan jord får vi följa med buss. Här ovan den glasade uppgången vid centralstationen.


Bilder från området kring Centralstationen och Västra hamnen visar ett gammalt Malmö i ny skepnad.

I området mellan Malmö Opera och Triangeln invid Johanneskyrkan kommer en uppgång från Citytunneln att anläggas.

Från bussfönstret var utsikten god. Här till vänster nya Kvinnokliniken som invigs under hösten. Färden går vidare mot Hyllie.

På området kring Arenabygget är parkeringsplatsen enorm och konstruktionerna kring tunnelns sträckning samt en Citytunneluppgång i full utveckling.
Resan går åter mot staden via Bunkeflostrand, Annestad och in mot Västra hamnen.


Turning Torso utgör ett nytt inslag i stadsbilden och Malmö är en växande stad både centralt och i utkanten.

Gemensam lunch med Föreningen Gamla Lund avnjutes på Restaurang Skeppsbron.
Ordförande Göran Larsson hälsar välkommen.
De båda vice ordförandena är språkrör vid lunchen


Camilla Andersson och Tyke Tykesson var dagens guider och avtackades med boken "Stadsporträtt".

Busschauffören och Ulla hjälptes åt med boken Malmöguiden som delades ut och Rita övervakade turerna.

Stadsturen till fots tar sin början eller slut vid Lilla Torg.
Carl-Axel sålde böcker i gamle handelsmannens Haqvin Bagers skalderum på Hedmanska gården.
"Samling vid pumpen" på Lilla Torg med sin sydländska charm och sina uteserveringar.


Margareta o Margueritte stannade upp framför statyn och Nils-Axel var i full färd med att filma dagens utflykt.

Kanalroddarna syntes i horisonten och Kungsparkens Casino pryds vid fronten av Oscar den II:s monogram.
"Gamla Kyrkogården" står det på skylten men besökarna ville helst kalla området "Gamla begravningsplatsen".

Gripen i ny och gammal tappning - Gripen på Gustav Adolfs torg, på brunnslock och på Rådhustakets flagga.
Statyn av Karl X kommer att flyttas något.
Den vita stenen är en av flera vita stenar som markerar den gamla vattenledningen på Stortorget.
Söndagen den 24 maj 2009
Starten går från Trappan på Södertull och regnet visade sig lika kraftigt som trappans vattenfall. När starten gick duggade det bara nätt men presenningen på flotten hissades upp och ner.Allteftersom Lars Svensson berättade inlevelsefullt om broarna och flotten tog oss fram längs kanalen och under broarna lyste solen allt starkare under resans gång.


Vyer och detaljer
Utsikten
Ulla Carlsson sjunger Edith Piaf.


Underhållning av Lasse och pic nic förgyller turen.
Möllan och vingarna kommenteras.
Turen samlade ett trettiotal deltagare.

Lars berättar om Kanotklubben.

Ett ”tvärsnitt av en vägg” längs kanalturen i höjd med Malmö Museer.

Turen avslutas med att Lars nämner Malmös vackra fasader.

Kanalsystemet kan också beskådas från gångbanan.

~~~~~ 
Glada gäster samlas i Jörgen Kocks gillessalar på restaurang Årstiderna i Malmö
Från Malmö fornminnesförening 1909 till Malmö Kulturhistoriska Förening 2009 - 100 år - 100-talet gäster firade den 26 mars 2009.
Inbjudna gäster och föreningens medlemmar njuter av "Jambon Persillé" och "Färserad Röding med grön sparris".
Birgitta Åkesson och Anders Reisnert

Kvällen bjuder på många festligheter, tal och underhållning. Munter stämning och många skålar och hurra rop hördes under aftonen.

Elisabeth Åhlin och Jacob Faxe

Revisor Nils-Axel Månsson, Rita Rohlin, Ulf Helgo och Margit Nilsson
Ordf. Per-Axel Sjöholm från Ystad fornminnesförening


Professor Kjell-Åke Modéer tidigare ordförande blir installerad Hedersledamot av ordföranden Göran Larsson.

Musikdirektör Sixten Nordström tar med oss på en musikalisk vandring genom olika byggnader i Malmö under 100 år tillsammans med operasångerska Elinor Fryklund.

Sekreteraren fd eleven "Räknar de Lyckliga stunderna" till toner från Sixtens pianoaccompagnemang och Kommunfullmäktiges ordförande Kjell-Arne Landgren avslutar aftonen med ett varmt Tack och överlämnar en tavla till föreningens ordförande.

 I källarvalven på restaurang Årstiderna i Jörgen Kocks fastighet. Minnesplaketten uppsatt på föreningens 75-årsjubileum.

Från styrelsen ses från vänster bakre raden: Carl-Axel Stevelius, Peter Bager (vice ordf), Göran Larsson (ordf) Anders Reisnert, Robert Herslow (skattmästare) Stefan Ersgård (huvudredaktör för Jubileumsboken: Gryps 10 "Stadsporträtt" - ej styrelseledamot). Främre raden: Lenah Faxe, Rita Rohlin (sekr) och Gunilla Konradsson.

På Sankt Pauli Södra Kyrkogård i Malmö.

Till minne av ordföranden Nils Djurklou på 100-årsdagen av Malmö fornminnesförenings grundande den 26 mars 1909 - numera Malmö Kulturhistoriska Förening.
Det gäller att få böckerna på plats och bildregistret bifogat - Ulf H hjälper till i Haquin Bagers skalderum.
Stolt sammankallande för redaktionen Rita Rohlin.
Glad ordförande med huvudredaktören Stefan Ersgård.

Författaren & redaktören Stefan E. informerar om boken.
Ingrid Nilsson och formgivare Christer Strandberg.Nöjeslivet på 1800-talet


  18 februari 2009
På Malmö stadsarkiv berättade Staffan Gudmundsson inlevelsefullt om nöjeslivet på 1800-talet under det att ett dryga trettiotal medlemmar levde sig in i den tidens nöjen som ägde rum i Malmö stad, som då inte hade mer än dryga 10.000 invånare och som hade både kor och Cirkuselefant mitt inne i stan.

En del av nöjena bestod i att beskåda dvärgar, brunskinnade människor eller som här på den uppvisade affischen sammanväxta tvillingpar.
Lite frukt under pausen med information om föreningens tillblivelse 1909.
Olika sätt att marknadsföra sina nöjesevenemang visas på utställningen.


Kvällen avrundas med att Staffan visar en nyårsmeny från firandet av nyåret 1900. "Sista middagen från 1800-talet ~ Hotell Kramer"

 

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 


Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening