MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Bildklipp från programverksamheten

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

Höstmöte den 27 november 2006 Peter Bager tackar

En stunds samvaro på Malmö stadsbibliotek efter visningenUtflykt till Lund

Allhelgonakyrkan i Lund har genomgått en omfattande restaurering.
Torn och tak lagades och 2005 tvättades kyrkan invändigt. Målningar och skador lagades för att återställa kyrkan i sitt ursprungliga skick från 1891.
Korset på 650 kg togs ner i 4 delar och Olssons klockgjuteri i Ystad gjorde renoveringen och gjöt samman det hela igen i brons.
Kyrkoherde Sten Hallonsten presenterade kyrkan och berättade livfullt om renoveringsarbetet varefter Johan–Magnus Sjöberg gav en orgelkonsert.

Göran Larsson berättade att det fanns dödliga (hämtade från ex vis statyer) och odödliga näsor (från de levandes näsor som skulle avgjutas) i ”Nasoteket” eller ”Diarum Nasale” som hitintills samlat 153 näsor. Ca 100 besökare njöt av berättelserna.


Efterföljande samkväm. Här ett möte mellan Marianne Andersson och Bo Grönkvist.

De båda ordförandena Karl-Arne Blom och Göran Larsson tackade musikdirektören Johan Magnus Sjöberg för fin musik i kyrkan.

Bengt Erlandsson, f. 1918, hyllades för sina fina insatser som sekreterare i Föreningen Gamla Lund. Erlandsson berättade att han verkat som sekreterare i 22 föreningar!


Maj 2006
Vandring bland historiska minnesmärken i en 100-årig park.

Stadsträdgårdsmästaren Gunnar Ericson och Stadsantikvarien Anders Reisnert ledsagar oss i Pildammsparken. De berättar om Margaretapaviljongen och den nyrenoverade Blomstergatan och visar oss fram till Acetylenpaviljongen som återbördats till Malmö genom Ystad Fornminnesförenings försorg. Vårutflykten avslutas med en gemensam måltid där vår ordförande Muséechefen Göran Larsson berättar om den Baltiska utställningen 1914.

Pildammsparken i full prakt


Växlande väder och sagolikt vackra vyer bjöds oss längs vandringen.

Acetylenpaviljongen – nu och då.

2006
1914


2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 


Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening