MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Bildklipp från programverksamheten

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

 December 2005


Vice ordförende Peter Bager mfl samspråkar på temat "Stadsbiblioteket 100 år" under decemberlunchen 2005. Foto: Carl-Axel Stevelius


 Augusti 2005


Stadsantikvarie Anders Reisnert och kyrkoherde Ulf Widell förevisade S:t Petri Kyrka.
I Rådhuset talade kommunfullmäktiges ordförande Kjell-Arne Landgren för nästan 200 deltagare från Malmö och Lund som samlats för att deltaga ihöstprogrammets visning av St Petri Kyrka, Rådhuset och Länsresidenset.

Promenad mellan Rådhus och Residens på Stortorget.
Samtliga deltagare ombads skriva in sig i Gästboken.


Vackra tak i Rådhus och Residens.

Trappan till Vinkällaren med Landshövdingen Bengt Holgersson som Ciceron
Härliga salonger med luft och ljus präglade Landshövdingens Residens
Avslutningsvis en god måltid och samkväm på restaurangen i Rådhuskällaren Vårutflykt den 21 maj 2005


Hovdala slott vid Finjasjöns södra strand, ett av de främstas minnesmärkena från snapphanetiden i Skåne.

Hovdala slott interiört - Noter: Romance tillägnad Ewa Ehrenborg


Fikapaus vid Vätteryds Gravplats

Guidning och föredrag om utgrävningarna vid Hålvägen den sk Gårdstalien
Mariakyrkan i Brönnestad från 1150 talet har byggts ut genom seklen och södra korsarmen tillkom på 1870-talet.

  Foto: Rita Rohlin och "Steve" Carl-Axel Stevelius Årsmötet april 2005

Årsmötesdeltagarna lyssnar till verksamhetsberättelsen.
Elbogen 2004 blev klar och det diskuteras trapetskonster i Cirkusens värld.

Måltiden avnjöts i Kockska husets Gillessalar och som huvudrätt bjöds på Halstrad Gös i Dijonsås.
Bibliotekarien Kjell Wallström berättade om "HC Andersen - diktare och människa" med anledning av att det var 200 år sedan hans födelse.


2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 


Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening