MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Skriftserie och böcker

Gryps nr 8

Gryps nr 8

"Med Malmö i minnet: Malmö stadsarkiv 100 år" [huvudredaktör: Kerstin Martinsdotter; redaktionskommitté: Göran Larsson ...]. (2003)

© Malmö Kulturhistoriska Förening