MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Skriftserie och böcker

K.P.Theatern

Gryps nr 7

Ragnar Gustafsson: "På Kongl. Priwilegierade theatern i Malmö : Malmö teaters första tid speglad i dess affischer" [huvudredaktör: Rita Abrahamsson]. (2001)

K.P.Theatern

Omslagets baksida

Gryps 7, K.P.Theatern

Text och bild på baksidan

Bilagor
K.P.Theatern
Utdrag av protokoll vid bolags­stämma 1807
 
K.P.Theatern
Prolog uppförd på Priviligierade theatern i Malmö till firande af Hans Maj:t Konungens höga namndag den 28 januari 1811
 

© Malmö Kulturhistoriska Förening